Zaloguj
Reklama

Wstydliwe i przemilczane kłopoty zdrowotne kobiet: wyniki badań wskazują na powszechne występowanie nietrzymania kału wśród kobiet.

Wstydliwe i przemilczane kłopoty zdrowotne kobiet: wyniki badań wskazują na powszechne występowanie nietrzymania kału wśród kobiet.
Fot. Pantherstock
(5)

Nowe badania przeprowadzane na terenie USA wskazują na problem występowania nietrzymania kału wśród kobiet amerykańskich, a zwłaszcza w grupach kobiet starszych, mających kilkoro dzieci, kobiet mających porody instrumentalne oraz w grupie pacjentek po histerektomii.

Wiele pacjentek z nietrzymaniem stolca (FI) objętych badaniem miało również inne problemy zdrowotne jak np. stany depresyjne czy cukrzyca. Często problemom tym towarzyszyło nietrzymanie moczu. Wyniki badania opublikowano w the American Journal of Obstetrics and Gynecology.

Reklama

„Powinno poświęcać się więcej uwagi takim problemom medycznym, zwłaszcza kiedy weźmiemy pod uwagę proces starzenia się społeczeństwa oraz dostępne metody leczenia FI.”- twierdzi autor badania doktor E.Fenner, profesor katedry Położnictwa i Ginekologii na uniwersytecie Michigan Medical School. „Bardzo ważne jest dla zdrowia kobiet, aby lekarze byli świadomi powszechności występowania FI i potrafili odpowiednio pomóc pacjentkom”.

Badanie, przeprowadzane pod przewodnictwem University of Washington, obejmowało ankietę pocztową, którą wysłano do 6000 kobiet będących w przedziale wiekowym 30-90 lat. Na ankietę odpowiedziało 64 % kobiet, wśród których problem FI dotyczył 7,2% ankietowanych i występowanie jego szczególnie wzrastało wraz z wiekiem.

Badanie to było pierwszym tego typu badającym zespół depresyjny jako potencjalny czynnik ryzyka wystąpienia FI. Autorzy pracy twierdzą, iż FI może być w pewnych przypadkach czynnikiem przyczyniającym się do występowania zespołu depresyjnego, a sam zespół depresyjny może być czynnikiem przyczyniającym się do występowania FI.

FI może występować w wyniku uszkodzenia mięśni zwieraczy odbytu lub bliznowacenia okolic odbytu uniemożliwiając w ten sposób zatrzymanie stolca. Powstawanie takich blizn mogą powodować zapalenie wrzodziejące okrężnicy, choroba Crohn’a i inne stany chorobowe. Inną przyczyną występowania FI może być rozciągnięcie nerwów sromowych podtrzymujących zwieracz, które to może występować po porodzie, w wyniku procesu starzenia się, urazu, lub po przebyciu choroby oddziałującej na te partie nerwów tak jak to ma miejsce np. w przypadku cukrzycy. Bez pracy nerwów stymulujących zwieracz może dość do atrofii funkcji zwieracza.

Z powodu kłopotliwych i wstydliwych aspektów FI często pacjentki mające ten problem nie omawiają go z lekarzem. Z tego też powodu autorzy pracy nakłaniają lekarzy do przeprowadzania bardziej szczegółowego wywiadu pod kątem występowania FI, zwłaszcza w grupie pacjentek po 50 roku życia. Problem FI głównie dotyka starsze kobiety, lecz nie należy go traktować jako problemu towarzyszącemu głównie procesowi starzenia się.

Ważnym jest zarówno dla lekarza jak i pacjentki, aby byli świadomi możliwości występowania towarzyszących FI dolegliwości. Autorzy badania stwierdzili, iż u pacjentek z FI częściej występowała:

  • większa ilość porodów
  • nietrzymanie moczu
  • wcześniejszy zabieg histerektomii
  • inne dolegliwości takie jak np. zespół depresyjny, cukrzyca
  • przypadki porodu instrumentalnego

Wpływ nietrzymania stolca na jakość życia był dla kobiet ankietowanych poważnym problemem. Autorzy pracy wykryli, iż połowa z ankietowanych mających FI przyznała, iż objawy FI miały duży wpływ na ich jakość życia.

Leczenie FI może pomóc pacjentom w radzeniu sobie z objawami FI i może ono dotyczyć: zmian w diecie, wykonywania odpowiednich ćwiczeń a nawet przyjmowania leków wpływających na proces tworzenia się stolca. Metody leczenia FI dotyczą również zabiegów operacyjnych mięśni zwieraczy. W pewnych przypadkach można zastosować zastępczy zwieracz odbytu (wszczepia się podskórnie elektrody naśladujące naturalną pracę zwieracza odbytu). Biofeedback –metoda dotycząca codziennego wykonywania ćwiczeń w celu wzmocnienia i polepszenia pracy i siły mięśni zwieraczy – także stanowi opcję dla pewnej grupy pacjentek.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • University of Michigan Health System

Kategorie ICD:


Reklama
(5)
Komentarze