Zaloguj
Reklama

Wysiłkowe nietrzymanie moczu jako czynnik prognostyczny zaburzeń seksualnych u kobiet z zaburzeniem mikcji.

Autorzy: mgr Magdalena Szumska-Kostrzewska
Uśmiech
Fot. ojoimages
Uśmiech
(0)

U kobiet z zaburzeniami mikcji nietrzymanie moczu jest najbardziej wiarygodnym urodynamicznym czynnikiem prognostycznym związanym z zaburzeniami seksualnymi.

Reklama

Autor badania dr. Cohen (Miller School of Medicine, University of Miami) przedstawił wyniki swojej pracy ukazujące, iż wśród kobiet, u których przeprowadzono test urodynamiczny kobiety z nietrzymaniem moczu wykazywały obniżoną aktywność seksualną, rzadziej miały orgazm oraz były mniej zadowolone ze swojego życia seksualnego w porównaniu do kobiet nie mających problemów z nietrzymaniem moczu.

Praca obejmowała retrospektywny przegląd danych 400 kobiet będących pacjentkami kliniki Miller School of Medicine z powodu nadreaktywności pęcherza lub wysiłkowego nietrzymania moczu (okres od czerwca 2003 do lipca 2005). Z całej grupy 400 pacjentek do badania zakwalifikowano 291 kobiet (średnia wieku 53 lata). Pacjentki te wypełniły ankietę the Female Sexual Function Index (FSFI) oraz przeszły badanie urodynamiczne. FSFI jest kwestionariuszem składającym się z 19 części służących do oceny funkcji seksualnych dotyczących 6 obszarów (pożądanie, podniecenie, nawilżenie, orgazm, zadowolenie i ból). Średni wynik ankiety FSFI wynosił 16,4 - w tym wynik minimalny 2 i maksymalny 30.

Pacjentki uczestniczące w badaniu poddano również badaniom urodynamicznym zgodnym z kryteriami ICS. W grupie przeprowadzonych testów zbadano: maksymalną pojemność pęcherza moczowego, nadreaktywność wypieracza, nietrzymanie moczu (próbę Valsalvy), wysiłkowe nietrzymanie moczu, ciśnienie wypieracza przy maksymalnym strumieniu, oraz maksymalny strumień przepływu moczu.

Autorzy badania poszukiwali korelacji pomiędzy wynikami ankiety FSFI a urodynamiczną diagnozą w poszczególnych podgrupach, przy zastosowaniu testu statystycznego Kruskal-Wallis. Zastosowana analiza wykazała, iż kobiety niemające nadreaktywności wypieracza lub nietrzymania moczu podczas badania urodynamicznego uzyskiwały najwyższe ilości punktów w ankiecie FSFI, co wskazywało na lepsze funkcje seksualne.

U pacjentek ze stwierdzonym popuszczaniem moczu przy badaniu urodynamicznym średni wynik ankiety FSFI wynosił 16 w porównaniu do wyniku 19,5 u pacjentek niewykazujących popuszczania moczu. W przypadku innych obszarów testu FSFI takich jak satysfakcja seksualna czy orgazm, średnie wyniki były również znamiennie niższe dla pacjentek, u których zaobserwowano popuszczanie moczu. Pacjentki z urodynamiczną przeszkodą podpęcherzową (BOO- bladder outlet obstruction; maksymalny strumień <12 ml/s) miały niższe ilości punktów w ankiecie FSFI w przypadku pytań dotyczących orgazmu w porównaniu do kobiet bez BOO.

Stwierdzono, iż wpływ nietrzymania moczu na zaburzenia funkcji seksualnych może częściowo tłumaczyć gorszą jakość życia, jaką odczuwają kobiety z problemem nietrzymania moczu.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Urodynamic Incontinence Correlates With Sexual Dysfunction in Female Patients With Voiding Dysfunction. Abstract 86. - praca przedstawiona na 37th Annual Meeting of the International Continence Society (ICS).

Kategorie ICD:


Reklama
(0)
Komentarze