Zaloguj
Reklama

Wywiad z Panią Prof. dr hab. n. med. Violettą Skrzypulec - Wczesna inicjacja seksualna młodych kobiet.

Autorzy: Prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec
Kobieta
Fot. ojoimages
Kobieta
(3)

Wywiad z Panią Prof. dr hab. n. med. Violettą Skrzypulec,
Profesorem Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach,
Prodziekanem Wydziału Opieki Zdrowotnej,
Kierownikiem Katedry Zdrowia Kobiety.

Reklama

Medforum: W Polsce na przestrzeni kilku lat obserwujemy stopniowo obniżający się średni wiek pierwszej inicjacji seksualnej młodych łudzi. Czym spowodowane jest to zjawisko?
Prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec: Większych emocji nie budzi teza, iż obniżanie się wieku inicjacji seksualnej nie jest zjawiskiem korzystnym. Faktem jest, że nie ma innej bardziej skutecznej metody prewencji wczesnej inicjacji, aniżeli edukacja seksualna. Wniosek z tego może być tylko jeden: wiek inicjacji seksualnej obniża się między innymi z powodu braku dobrej edukacji seksualnej. Trudno w warunkach polskich promować nowoczesną edukację seksualną, gdy mówienie seksualności jest obwarowane wieloma tabu. Rzetelna naukowa wiedza, dobrze przekazana, poruszanie również tematu rozumienia seksualności przez różne religie, stanowi warunek konieczny, gdy chcemy zapanować, czy odwrócić zjawisko obniżania się wieku inicjacji seksualnej.

Medforum: Jakie czynniki wpływają na podjęcie aktywności seksualnej wśród kobiet?
Prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec: Miłość, ciekawość czy fascynacja określoną osobą, ale także potrzeba biologiczna (redukcja silnego napięcia emocjonalnego) mają wpływ na podjecie decyzji o rozpoczęciu aktywności seksualnej. U dziewcząt za decyzją o inicjacji seksualnej stoi częściej zaangażowanie uczuciowe, fascynacja określoną osobą, rzadziej ciekawość. Często u młodych osób decyzja o pierwszym razie podjęta zostaje pod wpływem alkoholu czy narkotyków. Alkohol czy narkotyki mają niebagatelny wpływ na zachowanie. Pod wpływem tych substancji rozluźnieniu ulęgają normy, zmienia się zachowanie, przez co łatwiej podejmować pochopne decyzje, które w innych warunkach nie zostały by podjęte.

Medforum: Przyspieszony wiek dojrzewania o co najmniej 4 lata powoduje, iż młodzi ludzie szybciej rozpoczynają zdobywanie wiedzy na temat seksualności człowieka. Z jakich źródeł najczęściej korzystają?
Prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec: Najczęstszymi źródłami wiedzy o seksie są media. Dedykowane młodzieży gazety są przepełnione informacjami o tym jak przeżywać swoją seksualność, kiedy i jak rozpocząć aktywność seksualną. Kolejne, niestety jedno z podstawowych źródeł edukacji seksualnej to telewizja. W ostatnich latach na pierwszy plan wysuwa się jednak internet. Należy mieć na uwadze, że żadna informacja nie jest zła, jeżeli trafi na przygotowany wcześniej grunt. To na opiekunach leży odpowiedzialność za edukacje seksualną. Warto ją zacząć jak najwcześniej. Rodzice powinni rozpocząć rozmowy z dziećmi o seksualności w momencie, kiedy dziecko zacznie zadawać pierwsze pytania. To najczęściej okres 3 - 4 roku życia. Oczywiście należy słownictwo, rodzaj przekazywanych informacji dostosować do wieku, rozwoju dziecka. Rozmowy z dziećmi mogą nam ułatwić pomoce takie jak książki (np.: "Wychowanie seksualne", "Seks naszego dziecka"), które zostały przystosowane do każdego etapu życia dziecka.

Medforum: Kto powinien przekazywać informacje o życiu seksualnym?
Prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec: W obecnych czasach podstawowym źródłem informacji o życiu seksualnym są rówieśnicy i kolorowe czasopisma. Niestety dane uzyskiwane z tych źródeł nie są tak do końca wiarygodne i zawierają wiele niedopowiedzeń, czy nawet przekłamań. Wydaje się, że najlepszym rozwiązaniem byłoby zaproszenie do współpracy specjalistów seksuologów i ginekologów, którzy w sposób przystępny mogą przekazać młodym ludziom te najważniejsze informacje dotyczące seksu. Myślę jednak, że upłynie dużo czasu, zanim na pytanie: skąd czerpałeś wiedze o życiu seksualnym? młody człowiek odpowie – od lekarza specjalisty.

Medforum: Pierwsza miesiączka występuje u dziewcząt w wieku ok. 14 lat, pierwsza ejakulacja u chłopców w wieku ok. 14-15 lat co świadczy o rozpoczęciu okresu dojrzewania. Jaki jest więc najodpowiedniejszy wiek wprowadzenia edukacji seksualnej?
Prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec: To bardzo trudne pytanie. Problem edukacji seksualnej jest niesamowicie delikatną kwestią, budzącą wiele kontrowersji. Skoro jednak obniża się wiek inicjacji seksualnej oraz następuje tzw. akceleracja dojrzewania, warto pomyśleć o edukacji seksualnej już w szkole podstawowej. Pamiętajmy jednak, że bardzo istotną sprawą jest dostosowanie podawanych informacji do wieku dziecka oraz zatrudnienie kompetentnych specjalistów, którzy te dane przekażą z oczekiwanym skutkiem.

Medforum: Jakie mogą być konsekwencje mało rzetelnej wiedzy na temat seksualności człowieka  w doborze metod antykoncepcyjnych?
Prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec: Obecnie antykoncepcja jest w pewnym sensie szyta na miarę kobiety. Każda kobieta wchodząca w dojrzałe życie seksualne ma prawo wyboru takiej metody, która najbardziej będzie jej odpowiadała. Jeśli jednak nie ma rzetelnej wiedzy na temat dostępnych w Polsce metod, trudno mówić o zadowoleniu i sukcesie. Podstawową konsekwencją braku wiedzy na temat antykoncepcji jest niechciana ciąża, która pociąga za sobą nieodwracalne następstwa i może doprowadzić do zaburzeń, w tym seksualnych, w przyszłym, dorosłym życiu. Warto więc zawczasu podjąć działania profilaktyczne, wprowadzić odpowiednią edukację seksualną mówiącą o moralnym aspekcie antykoncepcji, w tym podejmowaniu aktywności seksualnej w odpowiednim czasie i nie tylko z chęci redukcji napięcia seksualnego.

Medforum: Jaka metoda antykoncepcyjna jest najczęściej stosowana wśród młodzieży?
Prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec: Na podstawie badań przeprowadzonych wśród młodzieży województwa śląskiego w 2004-2005  roku przez Katedrę Zdrowia Kobiety ŚAM: Wśród aktywnych seksualnie respondentów 3,3% nie stosowało żadnych metod antykoncepcji; odsetek ten stanowili jedynie młodzi dorośli w wieku poniżej 20 lat. Prezerwatywa  była najczęściej stosowaną metodą antykoncepcji (96,9%), a wkładki wewnątrzmaciczne najrzadziej (3,3%). Częstość stosowania tabletek antykoncepcyjnych wzrastała wraz z wiekiem i wynosiła odpowiednio 39,5%, 50,4% i 59,5% dla aktywnych seksualnie respondentów z poszczególnych podgrup wiekowych. Prezerwatywy były najczęściej stosowanym środkiem antykoncepcyjnym zarówno wśród katolików jak i osób niewierzących. Metody naturalne stosował co 5-ty katolik i co 16-ty ateista. Katolicy znamiennie statystycznie częściej stosowali prezerwatywę w porównaniu do osób niewierzących. Wśród uczniów szkół zawodowych najpopularniejszą metodą antykoncepcji był stosunek przerywany, a wśród pozostałych ankietowanych – prezerwatywa. Analiza statystyczna wykazała znamienność statystyczną dla wpływu poziomu edukacji na częstość stosowania metod antykoncepcji; respondenci obecnie na niższym poziomie edukacji (szkoła zawodowa) częściej nie stosowali żadnych środków antykoncepcyjnych w porównaniu z pozostałymi podgrupami.

Medforum: Czym kierują się młodzi ludzie w wyborze metody antykoncepcyjnej?
Prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec: Według respondentów najlepszą metodą ochrony przed nieplanowanym poczęciem były tabletki antykoncepcyjne (74,7%), a najmniejszą skuteczność wykazywały środki plemnikobójcze (0,8%). Prezerwatywa została oceniona przez ankietowanych jako najlepsza metoda chroniąca przed STD (Sexually Transmitted Diseases) zarówno ogółem jak i w podgrupach. W wyborze metody antykoncepcji respondenci kierowali się przede wszystkim skutecznością, łatwością użycia oraz ceną. Młodzi dorośli w wieku 21-23 lat i 24-26 lat przy wyborze tych metod zwracali uwagę na komfort i jakość stosunków płciowych znacznie częściej niż najmłodsi.

Medforum: Bardzo dziękuję Pani Profesor za rozmowę.
Prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec: Dziękuję bardzo.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Forum Ginekologiczne

Adres www źródła:

Kategorie ATC:


Reklama
(3)
Komentarze