Zaloguj
Reklama

Zakażenia u kobiet ciężarnych z cukrzycą.

Zakażenia u kobiet ciężarnych z cukrzycą.
Fot. Pantherstock
(5)

Powszechnie wiadomo, że chorzy na cukrzycę są bardziej narażeni na różnego rodzaju infekcje. Nie ma jednak danych określających ryzyko poszczególnych zakażeń, a doniesienia na temat częstości nosicielstwa np.Staphyloccocus aureus oraz ryzyka poszczególnych zakażeń gronkowcowych są wręcz sprzeczne.

Reklama

Niektóre zakażenia są szczególnie charakterystyczne dla cukrzycy, natomiast przebieg kliniczny innych jest cięższy.

Do schorzeń infekcyjnych szczególnie często występujących u ciężarnych z cukrzycą należą infekcje układu moczowego. Prawdopodobieństwo bakteriurii i nawracających zapaleń pęcherza moczowego i nerek jest w tej grupie kilkakrotnie częstsze niz w ogólnej populacji. Etiologia bakteryjnych zakażeń układu moczowego różni się nieco u chorych na cukrzycę i innych pacjentek; najczęstszą przyczyną w obu grupach jest E. coli, natomiast Klebsiella i ziarniaki Gram-dodatnie częściej wywołują omawiane zakażenia w przypadku cukrzycy. Według obowiązujących zaleceń, w zapaleniu pęcherza moczowego u chorych na cukrzycę antybiotyk należy stosować przez 7 dni. Chore z odmiedniczkowym zapaleniem nerek, które wymiotują, są odwodnione i mają hiperglikemię, należy hospitalizować i poddać dożylnej antybiotykoterapii z równoczesnym wyrównaniem cukrzycy.

            Do innych schorzeń infekcyjnych częściej występujących u pacjentek z cukrzycą a mogących mieć szczególnie groźne nastepstwa w ciąży zaliczamy ropne zapalenie mięśni (pyomyositis), martwicze zapalenie powięzi, złośliwe zapalenie ucha zewnętrznego, zgorzel nerkowa, grzybica nosowo-mózgowa (mucormycosis rhinocerebralis) i zgorzelinowe zapalenie pęcherzyka żółciowego.

Piśmiennictwo:

  1. Douglas S. Paauw: Infectious emergencies in patients with diabetes. Clinical Diabetes, 2000; 18, 3.
  2. Stamm W.E., Hooton T.M.: Management of urinary tract infections in adults. N. Engl. J. Med. 1993; 329: 1328.1334.
  3. Lye W.C., Chan R.K., Lee E.J., Kumarasinghe G.: Urinary tract infections in patients with diabetes mellitus. J. Infect. Dis. 1992; 24: 169.174.
Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie).

Źródło tekstu:

  • Forum Ginekologiczne

Kategorie ICD:


Reklama
(5)
Komentarze