Zaloguj
Reklama

Związek niepłodności z niekorzystnymi wynikami zdrowotnymi matek i ich dzieci.

Autorzy: Kate Johnson
Związek niepłodności z niekorzystnymi wynikami zdrowotnymi matek i ich dzieci.
Fot. ojoimages
(0)

Potomstwo par mających problemy z płodnością częściej jest narażone na problemy zdrowotne i behawioralne oraz powikłania ich ciąż i porodu w porównaniu do par płodnych – wskazują wyniki wstępnego badania prowadzonego przez dr. Mary Croughan, Uniwersytet w Kalifornii.

Reklama

Otrzymane wyniki nie zależą od wieku matki, krotności ciąży (ciąży mnogiej) i dotyczą par z potomstwem poczętym naturalnie po leczeniu niepłodności i par z potomstwem uzyskanym w wyniku zastosowania jednej z procedur zapładniania w terapii leczenia niepłodności- twierdzi dr. Croughan.

Autorka pracy również podkreśliła, iż pomimo podwyższonego ryzyka obserwowanego w przypadkach niepłodności, całkowita częstość występowania niekorzystnych wyników była niska. „Większość ciąż i dzieci była zdrowa, lecz częściej występowały pewne jednostki chorobowe właśnie w grupie z leczeniem niepłodności”.

Wyniki oparto o analizę 1296 matek i ich dzieci (przeciętny wiek dziecka 6 lat), które poczęły się po pewnym okresie leczenia niepłodności. Około 1/3 kobiet zaszła w ciążę w sposób naturalny, a u pozostałej części pacjentek ciąża była wynikiem zastosowania jednej z możliwych terapii niepłodności (18% farmakoterapia, 24% insemiancja domaciczna, 21% zapłodnienie in vitro/ docytoplazmatyczne wstrzyknięcie plemnika ICSI).

Wyniki porównano z grupą kontrolną (1153 płodnych matek i  ich dzieci). Po dopasowaniu pod względem wieku, mnogości ciąży, autorzy pracy stwierdzili, iż dzieci par z leczoną niepłodnością wykazywały trzykrotnie wyższą częstość występowania niekorzystnych wyników takich jak: porażenie mózgowe, opóźnienie w rozwoju, autyzm, padaczka, czy też nowotwory u dzieci 6-letnich w porównaniu z grupą kontrolną.  U dzieci tych również stwierdzono 40% podwyższenie występowania „umiarkowanych” niekorzystnych wyników tj. ADHD (attention deficit hyperactivity disorder), ADD (attention deficit disorder), problemy z nauką, problemy wychowawcze, opóźnienie rozwojowe, poważne zaburzenia widzenia, zaburzenia słuchu.

Również częściej w przypadkach po okresie leczenia niepłodności występowały powikłania dotyczące przebiegu ciąży, porodu takie jak: przedwczesny poród, rzucawka, zapalenie błon płodowych czy cięcia cesarskie. Potomstwo par z leczeniem niepłodności było częściej narażone na wcześniactwo i mała masę urodzeniową (20% wyższe ryzyko) oraz wewnątrzmaciczny organicznie wzrostu płodu (dwukrotnie wyższe ryzyko) oraz częściej przebywało dłużej w szpitalu  (30% podwyższenia ryzyka).

W oparciu o otrzymane wyniki dr. Croughan stwierdziła, iż wydaje się, że niepłodność sama w sobie dotyczy ryzyka związanego z wynikami ciążowymi i przebiegiem ciąży. Badanie wykazało również znaczący wzrost ilości przypadków chorób serca (RR 2,5) i cukrzycy (RR 3.8) u matek z problemami z płodnością.

Praca dr. Croughan podkreśla istnienie ważnego powiązania pomiędzy niepłodnością a niekorzystnymi wynikami położniczymi i wynikami dotyczącymi dzieci. Jednakże nie należy źle interpretować tej zależności jako typowej i uniwersalnej – twierdzi dr David Adamson (dyrektor jednostki Fertility Physicians of Northen California). „ Istotne jest aby nie generalizować, iż ryzyko to jest znacznie wyższe dla wszystkich niepłodnych par. Otrzymane wyniki muszą być potwierdzone w innych większych badaniach prospektywnych.”

Dr. Croughan planuje dalsze badania mające na celu określenie powiązania niepłodności i leczenia z wynikami oraz stworzenie wytycznych klinicznych z tym związanych.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Ob gyn news, 2007, Volume 41, Issue 23.

Kategorie ICD:


Reklama
(0)
Komentarze