Zaloguj
Reklama

Żylaki powrózka nasiennego - informacje dla pacjentów.

Autorzy: Katarzyna Pawłowska
Żylaki powrózka nasiennego - informacje dla pacjentów.
Fot. ojoimages
(0)

W artykule przedstawiono najważniejsze informacje dla pacjentów na temat żylaków powrózka nasiennego.

Reklama

Wśród dostępnej literatury jako najczęstszą przyczynę niepłodności męskiej wymienia się żylaki powrózka nasiennego. Mianem żylaków powrózka nasiennego nazywamy poszerzone naczynia żylne splotu wiciowatego, zbierającego krew z jądra. W trakcie badania urolog wyczuwa żylaki jako guzowate twory w obrębie moszny, nad jądrem.

Schorzenie to występuje u średnio 15% badanych pacjentów, lecz waha się w zależności od wieku i stopnia zaawansowania pomiędzy 5 a 30 %. Żylaki powrózka nasiennego praktycznie nie występują u małych chłopców, natomiast od 15 roku życia częstość występowania jest porównywana z częstością występowania u dorosłych mężczyzn.

 Czynnikami, które wpływają na występowanie żylaków powrózka nasiennego mogą być:

  • wzrost ciśnienia hydrostatycznego w obrębie żył odprowadzających krew z jądra, ma to związek z różnicami anatomicznymi w ich przebiegu po prawej i lewej stronie ciała,
  • taka budowa naczyń jest powszechna, więc istnieje dodatkowy element, którym może być niewydolność mechanizmu zastawkowego lub istnienie dodatkowego krążenia obocznego, co objawia się wstecznym odpływem żylnym,
  • może również dochodzić do wzrostu ciśnienia w żyłach nasiennych w związku z uciśnięciem żyły biodrowej wspólnej między tętnicą biodrową a brzegiem miednicy.

Większość mężczyzn z żylakami powrózka nasiennego nie stwierdza żadnych objawów. Jedynie nieliczni skarżą się na uciążliwy dyskomfort w obrębie moszny, lub tępy ból. Często też, pomimo braku objawów, pacjenci sami zgłaszają się do lekarza, ponieważ wyczuwają u siebie guz w obrębie jąder.

Przy rozpoznaniu bardzo ważne jest badanie fizykalne. Wiele lekarzy uważa je za wystarczające, aby skierować pacjenta do leczenia chirurgicznego. Powinno być ono przeprowadzone w ciepłym pomieszczeniu, a pacjent powinien być badany zarówno w pozycji stojącej jak i leżącej.
Po obejrzeniu moszny palpacyjnie badane są powrózki nasienne przed i w trakcie próby Valsalvy. Następnie oceniane są wielkość i konsystencja jąder. Rozmiar jąder można określać orchidometrem lub stosując technikę ultrasonograficzną.
Do badań wspomagających należy wsteczna angiografia żyły jądrowej (jest uważana za zbyt inwazyjną, trudną technicznie i nie nadającą się do stosowania na szeroką skalę) oraz badanie angioscyntygraficzne, którego wartość jest znacznie ograniczona. Do rozpoznania żylaków powrózka nasiennego wykorzystuje się także termografię, uwzględniającą związek między przekrwieniem biernym jądra a wzrostem temperatury w mosznie, jednak jest to technika mało dostępna. Jest tez grupa specjalistów, którzy polecają u młodych chłopców przed przystąpieniem do leczenia wykonanie testów hormonalnych, zwłaszcza testu stymulacji GnRH.

Wyróżniamy trzy stopnie zaawansowania żylaków powrózka nasiennego:
I stopień - małe, początkowo trudno wyczuwalne, ujawniające się w pozycji stojącej podczas próby Valsalvy
II stopień - większe, mimo że niewidoczne dają się stwierdzić dotykiem, a próba Valsalvy powoduje ich dalsze powiększenie
III stopień - duże żylaki, widoczne gołym okiem, powodujące zniekształcenie zarysu moszny.

U dorosłych leczymy operacyjnie żylaki powrózka nasiennego, gdy wystąpią objawy pod postacią bólu czy uczucia dyskomfortu w mosznie, zmiany w konsystencji jądra, w przypadku obecności żylaków obustronnych, niepłodności, a także, gdy nasila się stopień zaawansowania zmian.

W leczeniu żylaków powrózka nasiennego należy wymienić trzy podstawowe grupy metod:
  1. tradycyjne metody chirurgiczne uwzględniające dotarcie do naczyń żylnych zbierających krew z jądra na różnych poziomach ich przebiegu
  2. metody laparoskopowe
  3. techniki doprowadzające do embolizacji lub sklerotyzacji żyły jądrowej.

Niestety często nawet pomimo leczenia operacyjnego nie da się w pełni przywrócić płodności mężczyzny.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Forum Ginekologiczne

Adres www źródła:

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(0)
Komentarze