Zaloguj
Reklama

Powikłania akcji porodowej i porodu (6 treści)

Czynność porodowa i poród powikłane przez krwawienie śródporodowe, niesklasyfikowane gdzie indziej (4 treści)

Krwawienie śródporodowe z zaburzeniami krzepnięcia (1 treść)