Zaloguj
Reklama

25 listopada Międzynarodowym Dniem Eliminacji Przemocy wobec Kobiet

Rozstanie
Fot. panthermedia
Rozstanie
(0)

Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet został ustanowiony w 1999 roku przez ONZ. 25 listopada każdego roku prowadzone są akcje, mające na celu uświadamiać kobietom, że nie powinny godzić się na maltretowanie czy molestowanie.

Reklama

Przemoc wobec kobiet przybiera różne formy i występuje na całym świecie. Zjawisko to obejmuje m.in. przemoc w rodzinie i szkole, molestowanie w pracy, okaleczania żeńskich narządów płciowych oraz przemoc seksualną w konfliktach zbrojnych. Przemoc jest stosowana głównie przez mężczyzn, zarówno w krajach rozwijających się, jak i rozwiniętych.

Prawo kobiet i dziewcząt do życia bez przemocy jest niezbywalne i fundamentalne. Zawarte jest w międzynarodowych prawach człowieka i prawie humanitarnym.

Przemoc wobec kobiet i dziewcząt stanowi poważny problem w Polsce oraz w innych krajach. Jest jednym z najbardziej powszechnych naruszeń praw człowieka. W niektórych państwach nawet 7 na 10 kobiet jest ofiarą maltretowania, gwałtów, czy wykorzystania seksualnego.

Międzynarodowy Dzień Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet ma wymiar uniwersalny i ogólnoświatowy. Prowadzone akcje mają na celu uświadamiać kobiety, iż nie muszą być one skazane na maltretowanie i bezbronność.

Kampania „16 Dni Przeciwko Przemocy wobec Kobiet”

25 listopada rozpoczyna się także międzynarodowa kampania „16 Dni Przeciwko Przemocy wobec Kobiet”, której celem jest walka z przemocą stosowaną wobec kobiet. Jej symbolem jest biała wstążka, która jest metaforycznym wyrazem sprzeciwu wobec przemocy w stosunku do kobiet.

Kampania ta prowadzona jest od 25 listopada, do 10 grudnia, kiedy to obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, ze względu na to, że eliminacja wszelkich form przemocy w stosunku do kobiet jest kwestią praw człowieka, a dopuszczenie się czynów przemocowych wobec kobiet jest ich pogwałceniem.

Działania w obszarze kampanii skupiają się na pociągnięciu do odpowiedzialności wszystkich sprawców przemocy.

To czy przemoc wobec kobiet zostanie całkowicie usunięta z naszego otoczenia zależy głównie od nas. Powinniśmy reagować na każdy akt przemocy, zgłaszając ją odpowiednim służbom. Pamiętaj! Nie reagując, również jesteś odpowiedzialny za przemoc.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze