Zaloguj
Reklama

Amplifikacja genu kodującego receptor estrogenowy u kobiet z rakiem jajnika

Autorzy: mgr Magdalena Szumska
Amplifikacja genu kodującego receptor estrogenowy u kobiet z rakiem jajnika
Fot. panthermedia
(5)

Amplifikacja genu kodującego receptor estrogenowy pojawia się w około 20 % przypadków raka piersi i jest ważnym mechanizmem nadekspresji receptora estrogenowego dla tego rodzaju guza.

Reklama

Dla raka jajnika nadekspresja białka kodującego receptor estrogenowy dotyczy ponad 1/3 przypadków. W celu zbadania potencjalnej roli amplifikacji genu kodującego receptor estrogenowy przy nadekspresji tego receptora w przypadkach raka jajnika przeprowadzono analizę mikromacierzy tkankowych  (428 próbek tkanek z rakiem jajnika) oraz zastosowano metody immunohistochemiczne w celu sprawdzenia ekspresji tego receptora.

Status genu kodującego receptor estrogenowy udało się zanalizować w 243 z 428 próbek. Amplifikację genu kodującego badany receptor wykryto w 5 z 243  (2%) komórek rakowych. Poziom amplifikacji był w większości przypadków niski (4-8 kopii genu kodującego receptor). Jednakże w jednym przypadku wykazano wysoki poziom amplifikacji, z ponad 30  kopiami genu.

Otrzymane wyniki wykazały, iż amplifikacja genu kodującego receptor estrogenowy występuje rzadko u kobiet z rakiem jajnika.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Modern Pathology, August 2008

Kategorie ICD:


Reklama
(5)
Komentarze