Zaloguj
Reklama

Analiza gęstości kości kobiet zakażonych wirusem HIV.

Autorzy: Sara E. Dolan et al.
Analiza gęstości kości kobiet zakażonych wirusem HIV.
Fot. Pantherstock
(5)

Celem pracy było zbadanie zmian gęstości mineralnej kości (BMD) w jednostce czasu w grupie kobiet zakażonych wirusem HIV w porównaniu do grupy kontrolnej, którą stanowiły kobiety zdrowe dobrane pod względem wieku, rasy, i wskaźnika masy ciała (BMI). Artykuł opisuje prospektywne badanie kohortowe.

Reklama

BMD zmierzono przy zastosowaniu dwuwiązkowej absorpcjometrii rentgenowskiej w grupie 100 kobiet zarażonych wirusem HIV oraz w grupie kontrolnej zdrowych kobiet będących w podobnym przedziale wiekowym, co grupa badana (41 ± vs. 41 ± 1 rok, P= 0.57), mających zbliżone BMI (26.1 ± 0.5 vs. 27.2±0.4 kg/m2, P= 0.12) oraz dobranych pod względem rasy (60vs. 65% nie-kaukaskich, P= 0.47, zakażonych HIV vs. grupa kontrolna).

Zmiany dotyczące BMD były oznaczane co 6 miesięcy w ciągu okresu 24 miesięcy. Na początku badania pacjentki zakażone wirusem HIV wykazywały niższe wartości BMD w obrębie kręgosłupa lędźwiowego (1.01±0.01 vs. 1.07 ±0.01 g/cm2, P=0.001), biodra (0.94±0.01 vs. 0.98± 0.01 g /cm2, P=0.02), szyjki kości udowej (0.83±0.01 vs. 0.87±0.01 g/cm2).

Wrodzona niska masa ciała, czas trwania stosowania nukleozydowego inhibitora odwrotnej transkryptazy, oraz poziomy FSH były znacząco powiązane z wartościami lędźwiowego BMD, natomiast czynniki takie jak: czas trwania choroby, BMI, niska masa ciała, ilość wypalonych paczek papierosów w ciągu roku, N-telopeptyd kolagenu typu 1, ilość wirusa, 25 hydkosywitamina D, osteokalcyna były związane z wartościami początkowymi BMD biodrowego.

Wartości BMD pozostały niższe w grupie pacjentek z HIV w porównaniu do grupy kontrolnej w okresie 24 miesięcy katamnezy (P=0.001 dla kręgosłupa, P=0.04 dla biodra, oraz P= 0.02 dla szyjki kości udowej). Różnice te pozostały znaczące po dopasowaniu do wieku, rasy, BMI i funkcji menstruacyjnych. Natomiast współczynniki zmian dla kręgosłupa (P=0.79), biodra (P=0.44) oraz szyjki kości udowej (P=0.34) nie różniły się pomiędzy badanymi grupami w przedziale okresu dwóch lat. W grupie pacjentek z HIV długotrwałe zmiany BMD nie były związane z aktualnym stosowaniem inhibitorów proteazy, nukleozydowego inhibitora odwrotnej transkryptazy, czy też nie- nukleozydowego inhibitora odwrotnej transkryptazy lecz były związane z ilością CD4, masą ciała, ilością FSH, FSO-telopeptydem kolagenu typu 1 oraz początkowym BMD.

Wartości BMD ulegają zmniejszeniu w obrębie kręgosłupa, bioder i szyjki kości udowej w grupie kobiet z HIV i są zależne od niskiej masy ciała, czasu trwania choroby, palenia, oraz podwyższonego obrotu kostnego. W okresie 2 lat od katamnezy wartości BDM pozostały stabilne lecz były nieco niższe w grupie kobiet z HIV w porównaniu do grupy kontrolnej.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolizm, 2006, Vol. 91, No. 8 2938-2945.

Reklama
(5)
Komentarze