Zaloguj
Reklama

Badanie obecności i ilości kopii wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV) podczas ciąży jako możliwego czynnika ryzyka wystąpienia raka szyjki macicy.

Autorzy: Bandyopadhyay S et al.
Badanie obecności i ilości kopii wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV) podczas ciąży jako możliwego czynnika ryzyka wystąpienia raka szyjki macicy.
Fot. Pantherstock
(0)

Ciąża może stanowić czynnik ryzyka występowania infekcji ludzkim wirusem brodawczaka szyjkowego (HPV) z powodu towarzyszącemu ciąży podwyższonego poziomu hormonów oraz immunosupresji.

Reklama

Większość tego typu infekcji jest krótkotrwała, lecz przetrwałe infekcje mogą prowadzić do przednowotworowych zmian szyjkowych. W celu oszacowania ciąży jako czynnika ryzyka występowania infekcji szyjkowych HPV porównano występowanie HPV i liczbę kopii wirusa w grupie 25 kobiet ciężarnych z grupą 24 pacjentek nieciężarnych i 28 pacjentkami z rakiem szyjki macicy.

Wyznaczono obecność DNA w komórkach pochodzących z tkanki szyjki macicy stosując metodę PCR. Pozytywne wyniki poddano powtórnej analizie w celu ustalenia liczby kopii wirusa w danej komórce.

Chorobowość związana z HPV przedstawiała się następująco dla danej grupy: 68% dla pacjentek ciężarnych, 25% dla nieciężarnych oraz 89% w przypadkach wystąpienia raka szyjki macicy. Wysoką liczbę kopii wirusa w komórkach (40%) zaobserwowano w grupie pacjentek z rakiem szyjki macicy. Wartość mediany dla liczby kopii wirusa/ komórkę nie różniła się znacząco pomiędzy nieciężarnymi a ciężarnymi. Jednakże kobiety ciężarne miały przeważnie średnie wartości viral load natomiast niskie wartości tego parametru częściej występowały w grupie kobiet nieciężarnych. Wykryto, iż wysoka wartość viral load była związana z obecnością HPV 16 w przypadkach raka szyjki macicy w porównaniu do ciężarnych/niecieżarnych pacjentek zarażonych wirusem HPV.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • J-Exp-Clin-Cancer-Res. 2006 Mar; 25(1): 29-38

Reklama
(0)
Komentarze