Zaloguj
Reklama

Bezobjawowa hipoglikemia jest częsta w cukrzycy ciążowej.

Bezobjawowa hipoglikemia jest częsta w cukrzycy ciążowej.
Fot. medforum
(5)

Wyniki badań wykazują, że kobiety z cukrzycą ciążową są narażone na częste epizody bezobjawowej hipoglikemii. Badano 82 kobiety z cukrzycą ciążową metodą stałego monitoringu glukozy przez 72 godziny (system dostarczył w tym okresie ponad 750 pomiarów glikemii). 30 spośród tych kobiet leczonych było insuliną, 25 gliburidem, a 27 pozostawało jedynie na diecie. Aż 63% kobiet leczonych insuliną i 28% leczonych gliburidem doświadczało trwających ponad 30 minut bezobjawowych okresów w których stężenie glukozy we krwi spadało poniżej 50 mg %. Pacjentki leczone insuliną miały przeciętnie 4,2 takie okresy w ciągu doby, większość w porze nocnej. Pacjentki leczone gliburidem miały przeciętnie 2,1 takich epizodów z tą samą częstością w ciągu dnia i nocy. Wydaje się więc, że występowanie takich epizodów ma związek z metoda leczenia nie zaś z samą chorobą. Pozostaje pytanie jakie są implikacje kliniczne takich krótkotrwałych hipoglikemii zarówno dla dobra stanu matki jaki i płodu w ciąży cukrzycowej.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie)

Źródło tekstu:

  • Obstet Gynecol 2004;104:88-93.

Adres www źródła:


Reklama
(5)
Komentarze