Zaloguj
Reklama

Biopsja węzła wartowniczego w przypadkach niewyczuwalnych guzów raka piersi oraz po wcześniejszych zabiegach diagnostycznego wycięcia guza.

Autorzy: Celebioglu F et al.
Biopsja węzła wartowniczego w przypadkach niewyczuwalnych guzów raka piersi oraz po wcześniejszych zabiegach diagnostycznego wycięcia guza.
Fot. ojoimages
(5)

Biopsja węzła wartowniczego (SNB) jest ważnym pomocnym elementem diagnostyki wczesnego stadium raka piersi.

Reklama

Celem pracy (badania prospektywnego wielojednostkowego) była ocena bezpieczeństwa procedury stosowanej w przypadkach niewyczuwalnych guzów oraz stosowanej przy otwartej biopsji wykonanej  przed SNB.  W okresie od 1999 do 2001 zebrano 57 pacjentek z niewyczuwalnym guzami piersi oraz 75 kobiet po wykonanej biopsji.

W drugiej części badania zebrano 754 pacjentki z niewyczuwalnym guzem piersi oraz 86 z wcześniej wykonywanym otwartym zabiegiem chirurgicznym. Wszystkie pacjentki były zdiagnozowane w okresie od 2000 roku do 2005, a obserwację ich kontynuowano do końca 2005.

Pacjentki z pierwszej części badania miały wykonaną limfadenektomię pachową niezależnie od stanu węzła wartowniczego natomiast w grupie obejmującej drugą część badania wykonywano limfadenektomię pachową tylko w przypadkach przerzutów do węzła wartowniczego. Wskaźnik wykryć zmian nowotworowych wynosił 95% w grupie z niewyczuwalnymi guzami z prawdopodobieństwem fałszywego negatywnego wyniku wynoszącym 5.6%,  natomiast dla grupy pacjentek po wcześniejszej interwencji chirurgicznej wskaźnik wykryć wynosił 96% a prawdopodobieństwo fałszywie negatywnego wyniku 10%. Nawroty choroby, po negatywnej SNB w trakcie pierwotnej operacji, miały miejsce w dwóch przypadkach w grupie z niewyczuwalnymi guzami. W grupie z wcześniejszą biopsją otwartą nie zaobserwowano nawrotów choroby.

Na podstawie uzyskanych wyników autorzy pracy stwierdzili, iż SNB jest bezpieczną procedurą  w przypadkach pacjentek z niewyczuwalnymi zmianami w piersiach jak również w przypadkach wcześniejszych otwartych diagnostycznych operacji wycięcia.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Eur J Surg Oncol. 2006 Dec 16

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(5)
Komentarze