Zaloguj
Reklama

Brak zwiększonej ilości uszkodzeń DNA nasienia i nasieniowego stresu oksydacyjnego u pacjentów z niepłodnością samoistną.

Autorzy: Verit FF et al.
Brak zwiększonej ilości uszkodzeń DNA nasienia i nasieniowego stresu oksydacyjnego u pacjentów z niepłodnością samoistną.
Fot. panthermedia
(0)

Wśród mężczyzn najczęściej jako przyczynę niepłodności podaje się niepłodność samoistną. W takich przypadkach zazwyczaj badania wykazują brak jakichkolwiek nieprawidłowości.

Reklama

Celem pracy było zbadanie poziomu uszkodzeń DNA nasienia i nasieniowego stresu oksydacyjnego oraz ich powiązania z niepłodnością samoistną. Do badania wybrano grupę 30 mężczyzn niepłodnych z normozoospermią oraz 20 mężczyzn z prawidłowa płodnością. Zgodnie z wytycznymi WHO przeprowadzono analizę nasienia. Ocenę uszkodzeń DNA wykonano z zastosowaniem „testu komety”.

Ilość uszkodzeń DNA, całkowita zdolność antyoksydacyjna (TAS), całkowita zdolność oksydacyjna (TOS) oraz wskaźnik stresu oksydacyjnego (OSI) w grupie mężczyzn niepłodnych nie różniły się porównaniu do grupy kontrolnej. Nie wykryto również korelacji pomiędzy uszkodzeniami DNA a TAS,TOS oraz OSI w grupie mężczyzn z niepłodnością samoistną. Nie wykryto żadnej zależności pomiędzy uszkodzeniami DNA nasienia a stresem oksydacyjnym w grupie mężczyzn niepłodnych z normozoospermią.

Autorzy pracy uważają, iż patofizjologia samoistnej niepłodności nie może być wyjaśniona w oparciu o szacowanie uszkodzeń DNA lub nasieniowy stres oksydacyjny.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Arch Gynecol Obstet. 2006 Oct;274(6):339-44. Epub 2006 Aug 16.

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(0)
Komentarze