Zaloguj
Reklama

Celiakia u ojca dziecka - wpływ na przebieg ciąży i ryzyko powikłań

Autorzy: Ludvigsson JF, Montgomery SM, Ekbom A.
Celiakia u ojca dziecka - wpływ na przebieg ciąży i ryzyko powikłań
Fot. iStock
(0)

Autorzy ze Szwecji podjęli próbę zbadania czy jakikolwiek wpływ na przebieg ciąży może mieć celiakia u ojca dziecka. Z bazy danych szwedzkiego rejestru narodzin odnaleziono dane 1059 dzieci, których ojcowie są chorzy na celiakię.

Reklama

Znanym faktem jest częstsze występowanie powikłań ciążowych, w tym poronień i porodów przedwczesnych, u kobiet chorych na celiakię. Dotyczy to zwłaszcza kobiet z nierozpoznaną, lub świeżo rozpoznaną celiakią, nieprzestrzegających diety bezglutenowej. Autorzy ze Szwecji podjęli próbę zbadania czy jakikolwiek wpływ na przebieg ciąży może mieć celiakia u ojca dziecka. Z bazy danych szwedzkiego rejestru narodzin odnaleziono dane 1059 dzieci, których ojcowie są chorzy na celiakię. U 554 dzieci celiakię u ojca rozpoznano przed urodzeniem się dziecka (czyli ojcowie stosowali już dietę bezglutenową), zaś ojcowie 505 dzieci mieli chorobę rozpoznaną w okresie po urodzeniu się dziecka (czyli pomimo choroby nie stosowali diety bezglutenowej). Wykazano, że obie grupy nie różnią się pod względem liczby powikłań ciążowych (porody przedwczesne, niska lub bardzo niska masa urodzeniowa, dystrofia wewnątrzmaciczna). Jedyną różnicą było znamiennie częstsze rozwiązywanie ciąż poprzez cięcie cesarskie w grupie z nierozpoznaną celiakią (adjusted odds ratio (AOR)=1.83; 95% confidence interval (CI) for AOR=1.13-2.95; p=0.014). Autorzy wnioskują, że celiakia u ojca dziecka nie ma wpływu na powikłania ciążowe, nawet jeżeli w okresie poczęcia ojciec nie przestrzegał diety bezglutenowej.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Scand J Gastroenterol. 2006 Feb;41(2):178-85.

Adres www źródła:

Kategorie ICD:


Reklama
(0)
Komentarze