Zaloguj
Reklama

Ciąża a epilepsja.

Autorzy: mgr Magdalena Szumska
Ciąża a epilepsja.
Fot. Pantherstock
(0)

Większość kobiet ciężarnych  z epilepsją wymaga terapii lekami przeciwpadaczkowymi (AED). Istniejące obecnie w USA wytyczne zalecają optymalizację leczenia jeszcze przed poczęciem i wybór najskuteczniejszej terapii AED dobranej pod kątem rodzaju napadów i objawów, wykorzystującej monoterapię i najniższą efektywną dawkę oraz suplementację kwasu foliowego.

Reklama

Projekt pod nazwą The Epilepsy Therapy Project  stworzony został  w celu lepszego poznania wpływu terapii AED na rozwój płodu, a w szczególności zbadania teratogenności terapii AED. Pierwszorzędowym wynikiem końcowym badania było występowanie wad wrodzonych. Wyniki dotyczące występowania wad wrodzonych i wyniki behawioralne często już nie obejmują okresu obserwacyjnego i dlatego też wymagają innych niezależnych badań.

Raport organizacji HOPE (Health Outcomes in Pregnancy and Epilepsy) opisuje najnowszy stan wiedzy i informacje dotyczące ciąży i epilepsji zaczerpnięte z różnych źródeł. Należy uważnie przeanalizować nowe i już znane terapie AED biorąc pod uwagę metodykę badań i czynniki zakłócające.  Niezbędne jest przeprowadzenie badań dotyczących poznania mechanizmów i wyjaśnienia różnic w uzyskiwanych wynikach dla różnych terapii AED jak również pojedynczych terapii AED.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Neurology 2008

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(0)
Komentarze