Zaloguj
Reklama

Ciąża po terminie - indukcja porodu czy cesarskie cięcie?

Autorzy: Bodner-Adler B et al.
Ciąża po terminie - indukcja porodu czy cesarskie cięcie?
Fot. ojoimages
(0)

W pracy tej porównano wady i zalety indukcji porodu i cesarskiego cięcia u kobiet ciężarnych będących po terminie porodu.

Reklama

 W badaniu wzięły udział pacjentki po 42 tygodniu ciąży, które zostały zakwalifikowane do indukcji porodu poprzez podanie prostaglandyn dopochwowo. W badaniu nie brały udziału ciężarne obarczone jakimkolwiek ryzykiem położniczym. W grupie kobiet, u których dokonano indukcji porodu, znacznie częściej wykonywano amniotomię, podawano oksytocynę i podawano znieczulenie. Także znacznie częściej w tek grupie poród kończył się poprzez cięcie cesarskie oraz zakładanie próżniociągu położniczego. W przypadku indukcji porodu o sposobie rozwiązania decydowała liczba punktów przygotowania rodzącej do porodu według skali Bishopa.

Największymi czynnikami ryzyka dla ukończenia porodu poprzez cięcie cesarskie był niska punktacja w skali Bishopa oraz duża masa urodzeniowa płodu. Wnioskować można, że w przypadku przedłużającej się ciąży u pierwiastek, ze źle przygotowaną szyjką macicy do porodu oraz dużą masą płodu należy rozpatrywać możliwość ukończenia ciąży poprzez cięcie cesarskie. W przypadku ciąży przeterminowanej powinno się zwiększyć konsultację w zakresie możliwości ukończenia ciąży poprzez  cięcie cesarskie lub założenia próżniociągu położniczego.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Wien-Klin-Wochenschr. 2005 Apr; 117(7-8): 287-92

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze