Zaloguj
Reklama

Ciąża u kobiety chorej na padaczkę

Zaawansowana ciąża
Fot. ojoimages
Zaawansowana ciąża
(0)

Obecnie u pand 90% kobiet z padaczką ciąża przebiega bez powikłań. Najważniejszym czynnikiem zmniejszającym ryzyko wystąpienia komplikacji w okresie ciąży i połogu jest możliwie jak najwcześniejsze objęcie kobiety odpowiednią opieką przez złożony zespół specjalistyczny, lekarza ginekologa-położnika oraz neurologa.

Reklama

Najlepszym możliwym rozwiązaniem jest planowanie ciąży. Wcześniejsze dobranie odpowiednich leków przeciwpadaczkowych pozwoli na kontrolę napadów przy jednoczesnym bezpieczeństwie dziecka, gdyż niektóre leki mogą wywierać niekorzystne oddziaływanie na płód.

Lekarz neurolog w takim wypadku oceni ryzyko związane z terapią przeciwpadaczkową i możliwie zmniejszy dawki przyjmowanych leków lub zmieni preparat. Jeśli podczas ciąży wystąpi napad połączony z drgawkami, należy konsultować się z neurologiem lub ginekologiem, aby mieć pewność, że napad nie miał niekorzystnego wpływu na dziecko.

Brak problemów podczas ciąży sprawia, że nie ma powodu, aby podczas porodu pojawiły się jakieś komplikacje. Ryzyko napadu jest bardzo małe, dodatkowo, aby je zminimalizować, lekarz prawdopodobnie zaleci podanie środków przeciwbólowych. Jeżeli w trakcie porodu dojdzie do napadu, potrzebne będzie dodatkowe leczenie dożylne, a przy braku jego skuteczności konieczne może być wykonanie cesarskiego cięcia.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze