Zaloguj
Reklama

Cytologia

Badanie kobiet w warunkach szpitalnych
Fot. medforum
Badanie kobiet w warunkach szpitalnych
(1)

Badanie cytologiczne jest badaniem polegającym na mikroskopowej ocenie nabłonków komórek, które pobierane są z szyjki macicy.

Reklama

Jest to rodzaj badania przesiewowego stosowanego we wczesnym wykrywaniu raka szyjki macicy. Pozwala ono na wykrycie choroby jeszcze w stadium przedrakowym, jest badaniem łatwym do wykonania oraz akceptowanym przez kobiety. Badaniom tym powinny się poddać wszystkie kobiety po rozpoczęciu życia seksualnego lub po ukończeniu 18 roku życia. Zalecana częstotliwość tego badania zależy od tego czy kobieta znajduje się w grupie podwyższonego ryzyka czy nie. Kobiety z grupy ryzyka powinny mieć wykonane badanie cytologiczne raz w roku.

W przypadku kobiet z prawidłowym obrazem cytologicznym (czyli poza grupą ryzyka), powinny być poddawane temu badaniu nie rzadziej niż raz na 3 lata. Po 60 tym roku życia, okresy pomiędzy badaniami można wydłużać pod warunkiem prawidłowych wyników poprzednich badań. Warto wspomnieć, iż badanie cytologiczne wykrywa również HPV.[1]

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • [1] „Profilaktyka raka szyjki macicy” P. Bobkiewicz [w:] „Podstawy onkologii klinicznej” pod red. J. Medera, Warszawa 2011

Reklama
(1)
Komentarze