Zaloguj
Reklama

Czterowalentna szczepionka przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego stosowana w celu ochrony przeciw chorobom narządów płciowych

Autorzy: mgr Magdalena Szumska-Kostrzewska
Czterowalentna szczepionka przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego stosowana w celu ochrony przeciw chorobom narządów płciowych
Fot. medforum
(5)

Przeprowadzono badanie kliniczne III fazy w celu wyznaczenia skuteczności profilaktycznej szczepionki czterowalentnej w zapobieganiu występowaniu chorób okolic narządów płciowych i odbytu związanych z zakażeniami HPV 6, 11, 16 i 18.

Reklama

W grupie badanej (badanie z randomizacją, kontrolowane placebo, z próbą podwójnie ślepą) zebrano 5455 kobiet w wieku 16-24 lata. W grupie tej 2723 pacjentek otrzymało szczepionkę, a 2732 otrzymało placebo w dniu 1 badania, w drugim miesiącu badania oraz w 6 miesiącu badania.

Złożone punkty końcowe badania dotyczyły: występowania brodawek płciowych, śródnabłonkowej neoplazji sromu lub pochwy, raka oraz przypadków stanów przedrakowych szyjki macicy, nieinwazyjnego raka gruczołowego (AIS) lub też raka dotyczącego HPV typu 6,11,16 lub 18.

Kobiety poddano obserwacji średnio przez okres 3 lat po otrzymaniu pierwszej dawki szczepionki. Poddano obserwacji (pod kątem występowania chorób sromu, pochwy lub okolic odbytu) 2261 kobiet (83%) w grupie z podaną szczepionką oraz 2279 (83%) w grupie z podanym placebo. Kobiety obserwowane pod kątem chorób szyjki macicy stanowiły 82% grupy (2241 osób) w grupie z szczepionką, a w grupie z placebo takiej obserwacji poddano 2258 kobiet (83%). Skuteczność szczepionki wyniosła 100% dla każdego z końcowych punktów. W analizie zgodnej z zaplanowanym leczeniem stwierdzono, iż szczepionka obniżyła ilość przypadków występowania jakichkolwiek zmian sromu, pochwy czy też okolic odbytu o 34% (95% CI 15 do49) oraz ilość przypadków zmian szyjki macicy bez względu na typ HPV o 20% (95%CI, 8 do31).

Czterowalentna szczepionka znamiennie obniża ilość przypadków chorób okolic odbytu i narządów płciowych w grupie młodych kobiet.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • N Engl J Med. 2007 May 10;356(19):1928-43

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(5)
Komentarze