Zaloguj
Reklama

Czy jest możliwe, by autyzm u dzieci rozpoznać śródporodowo?

Czy jest możliwe, by autyzm u dzieci rozpoznać śródporodowo?
Fot. ojoimages
(5)

Naukowcy z Yale School of Medicine odkryli istnienie w łożysku wskazówki mogącej być najwcześniejszym markerem autyzmu i prawdopodobnie pomocnym narzędziem dla lekarzy pozwalającym rozpoznać autyzm już w czasie porodu, a nie po upływie okresu dwóch lat lub nawet dłuższym.

Reklama

Autyzm jest schorzeniem mającym ogromny wpływ na proces socjalizacji, komunikacji, uczenia się jak również innych zachowań. W większości przypadków początek objawów ma miejsce we wczesnym okresie dzieciństwa. Rocznie rodzi się jedno dziecko na 200 z autyzmem (ASD- Autism Disorder Syndrome). Im wcześniej jest postawiona diagnoza tym terapia ma większe szanse powodzenia.

Obecnie przeprowadza się badania w poszukiwaniu charakterystycznych objawów u dzieci znajdujących się w grupie ryzyka wystąpienia ASD w celu postawienia diagnozy jeszcze przed ukończeniem pierwszego roku życia. Zdaniem głównego autora badania dr. Harvey J. Kilman'a, idealnym czasem dla zdiagnozowania ASD byłby poród.

W swojej poprzedniej pracy dr Kilman wykrył niespotykaną zmianę patologiczną w łożysku pochodzącym z porodu dzieci z zespołem Aspergera (będącego odmianą ASD).

Z pomocą innych naukowców (Andrei Jacobs-Stannard i Katarzyny Chawarskiej) zaplanowano badanie, którego celem było wyjaśnienie czy nieprawidłowość występująca w łożysku jest markerem ASD. Wielodyscyplinarna grupa badawcza dokonała porównania 13 łożysk pochodzących od dzieci z ASD z 61 łożyskami dzieci zdrowych pod kątem występowania inkluzji trofoblastów.

Wykryto, iż łożyska dzieci z ASD były trzykrotnie bardziej narażone na inkluzję. Identyfikacja inkluzji trofoblastów została wykonana przy pomocy mikroskopowego badania tkanki łożyska.

"Wiedzieliśmy, że występowanie inkluzji trofoblastów jest częstsze w przypadkach nieprawidłowości chromosomalnych i chorób genetycznych, lecz nie podejrzewaliśmy, iż mogłoby częściej być związane z przypadkami ASD" - twierdzi dr Kilman.

Autorzy badania planują przeprowadzenie szerszych badań obejmujących wiele ośrodków jak również badań prospektywnych.

Potwierdzenie w kolejnych badaniach istnienia takiego markera znaczyłoby, iż wykrycie inkluzji trofoblastów podczas porodu przy braku obecności jakichkolwiek nieprawidłowości genetycznych mogłoby wskazywać na konieczność przebadania dziecka przez specjalistę pod kątem możliwości wystąpienia ASD.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Yale University

Kategorie ICD:


Reklama
(5)
Komentarze