Zaloguj
Reklama

Czy krótkotrwałe zaprzestanie HTZ obniża gęstość mammograficzną piersi?

Autorzy: mgr Magdalena Szumska
Czy krótkotrwałe zaprzestanie HTZ obniża gęstość mammograficzną piersi?
Fot. Pantherstock
(0)

Hormonalna terapia zastępcza (HTZ) powoduje podwyższenie gęstości piersi, przyczyniając się tym samym do obniżenia czułości wykrywania raka w mammograficznych badaniach skriningowych. Niektórzy lekarze zalecają zaprzestanie HTZ na krótki okres czasu przed wykonaniem mammografii, jednak wyniki badań ukazują, iż wpływ krótkiego okresu zaprzestania stosowania HTZ jest ograniczony.

Reklama

Celem pracy było wykazanie czy krótkie zaprzestanie stosowania HTZ powoduje zmiany gęstości mammograficznej piersi.

 48 kobiet stosujących HTZ wyraziło zgodę na wykonanie badania mammograficznego przed i po zaprzestaniu stosowania HTZ na okres 4 tygodni. Gęstość mammograficzną piersi zmierzono stosując klasyfikację Wolfe’go, skalę wizualną o 6-kategoriach oraz dwie różne metody komputerowe. Wartości gęstości mammograficznej po i przed zaprzestaniem HTZ porównano stosując test Wilcoxona (Wilcoxon Signed Rank test) dla zmiennych kategoryzowanych oraz paired t-test dla zmiennych ciągłych. Zapisano również  zmiany dotyczące odczuwanego bólu piersi oraz wrażliwości piersi w czasie wykonywania mammografii.

Nie stwierdzono żadnych znaczących zmian związanych z gęstością mammograficzną piersi  określaną metodami wizualnymi jak i komputerowymi. Nie zaobserwowano znamiennych różnic dotyczących odczuwanego bólu piersi  lub  wrażliwości piersi przed zaprzestaniem jak i po odstawieniu HTZ na okres 1 miesiąca. Pomiary radiograficzne nie uległy istotnym zmianom po upływie 4 tygodni od zaprzestania HTZ.

Stwierdzono, iż 4-tygodniowe zaprzestanie stosowania HTZ nie powoduje znamiennych różnic dotyczących gęstości mammograficznej piersi.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Maturitas, Volume 59, Issue 4, 20 April 2008, Pages 315-322

Reklama
(0)
Komentarze