Zaloguj
Reklama

Czy płeć lekarza jest czynnikiem decydującym przy wyborze metody leczenia mięśniaków?

Autorzy: Brummitt K et al.
Czy płeć lekarza jest czynnikiem decydującym przy wyborze metody leczenia mięśniaków?
Fot. iStock
(1)

Celem pracy była ocena wpływu płci lekarzy ginekologów na wybór histerektomii jako metody leczenia mięśniaków gładkich macicy.

Reklama

Do lekarzy ginekologów przesłano pocztą internetową ankietę opisującą przypadek objawowego mięśniaka gładkiego macicy. W ankiecie poproszono o wybór metody leczenia pomiędzy histerektomią a innym typem terapii. Na podstawie zebranych danych przeanalizowano wpływ, jaki miały na wybór metody leczenia: płeć lekarza, wiek, rasa, rodzaj i miejsce wykonywanej praktyki, miejsce zamieszania oraz miejsce pracy.

Z 500 wysłanych ankiet do badania włączono 245 (49%) w tym: 147 lekarzy płci męskiej (60%) oraz 98 lekarek płci żeńskiej (40%). Wybór metody leczenia, zwłaszcza histerektomii, nie był znacząco związany z płcią lekarza (wybór hsterektomii wśród mężczyzn 77,6%, wśród kobiet 87,1%).

Zastosowana analiza regresji logistycznej wykazała, iż tylko w grupie uczestników o młodszym wieku i odbywających praktykę akademicką współczynnik wyboru histerektomii wykazywał tendencję spadkową. Statystyczny model wielozmienny wykazał, iż zarówno wiek jak i rodzaj praktyki pozostały znacząco niezależne.

W przypadkach objawowego mięśniaka gładkiego płeć lekarza nie wpływa znacząco na wybór lub też odrzucenie histerektomii jako metody leczenia. Natomiast analiza statystyczna wykazała, iż tylko wiek i rodzaj praktyki były zmiennymi istotnie niezależnymi w podejmowaniu decyzji.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • J-Reprod-Med. 2006 Jan; 51(1): 21-5

Reklama
(1)
Komentarze