Zaloguj
Reklama

Czy poród poprzez cięcie cesarskie zwiększa ryzyko chorób alergicznych u dziecka?

Autorzy: Renz-Polster H, David MR, Buist AS, Vollmer WM, O'Connor EA, Frazier EA, Wall MA.
Czy poród poprzez cięcie cesarskie zwiększa ryzyko chorób alergicznych u dziecka?
Fot. ojoimages
(5)

Badania statystyczne wykazały, że typ porodu (cięcie cesarskie lub poród siłami natury) może być znaczącym, niezależnym czynnikiem ryzyka rozwoju chorób alergicznych w wieku 3-10 lat.

Reklama

Epidemiolodzy i statystycy od lat opisują zaskakujące korelacje pomiędzy różnymi czynnikami środowiskowymi i rodzinnymi a ryzykiem rozwoju niektórych chorób, w tym chorób alergicznych. Badacze amerykańscy dokonali retrospektywnej analizy historii chorób 8.953 dzieci w wieku 3-10 lat. Wyodrębniono spośród nich grupę dzieci z alergicznym nieżytem nosa, astmą, atopowym zapaleniem skóry i alergią pokarmową. W analizie uwzględniono wpływ różnorodnych czynników rodzinnych i środowiskowych, mogących mieć znaczenie w rozwoju chorób alergicznych. Badania wykazały, że po uwzględnieniu wpływu wszystkich analizowanych czynników rodzinnych, genetycznych i środowiskowych, typ porodu (cięcie cesarskie lub poród siłami natury) był znaczącym niezależnym czynnikiem ryzyka rozwoju chorób alergicznych w wieku 3-10 lat. U dzieci urodzonych cięciem cesarskim ryzyko rozwoju alergicznego nieżytu nosa było zwiększone o 37% (OR=1.37%, 95% CI=1.14-1.63). Średnie ryzyko rozwoju astmy rosło łącznie o 24% (OR=1.24%, 95% CI=1.01-1.53), a w podgrupie dziewcząt nawet o 53% (OR=1.53%, 95% CI=1.11-2.10). Żadnego związku nie wykazano natomiast z atopowym zapaleniem skóry i alergią pokarmową. Autorzy sugerują, że może to mieć związek z brakiem naturalnej kolonizacji bakteryjnej dziecka, zachodzącej w trakcie porodu siłami natury, przy przechodzeniu ciała dziecka przez drogi rodne kobiety.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Clin Exp Allergy. 2005 Nov;35(11):1466-72.

Adres www źródła:


Reklama
(5)
Komentarze