Zaloguj
Reklama

Czy warto wykonywać histeroskopię po nieudanym zabiegu IVF ?

Autorzy: mgr Magdalena Szumska
Czy warto wykonywać histeroskopię po nieudanym zabiegu IVF ?
Fot. ojoimages
(0)

Nawracające niepowodzenia implantacji (z ang. RIF) mogą wynikać z nierozpoznanej patologii jamy macicy. Histerosalpingografia, ultrasonografia przezpochwowa, histerosonografia – SIS oraz histeroskopia należą do grupy badań stosowanych do oceny stanu  jamy macicy.

Reklama

Celem przedstawionej pracy przeglądowej było przybliżenie oceny wiarygodności histeroskopii ambulatoryjnej w przypadku pacjentek po nieudanym IVF. Histeroskopie uważa się za złoty standard; jednakże wiarygodność tej metody może być ograniczona w diagnozowaniu endometriozy i hiperplazji endometrium. Wg nowych opublikowanych danych odsetek nierozpoznanych patologii jamy macicy w badaniu histeroskopowym w przypadku pacjentek przechodzących IVF wynosi 18-50%, a dla pacjentek po IVF z RIF 40-43%. Polipy endometrium mogą przyczyniać się do podwyższenia wskaźnika poronień. U pacjentek z mięśniakami macicy podśluzówkowymi  lub śródściennymi ze zniekształconą jamą macicy obserwuje się niższe wskaźniki implantacji. Kwestią dyskusyjną jest wpływ przegrody macicznej o długości poniżej 1 cm na wyniki ciążowe w cyklach IVF.

Dostępnych jest niewiele danych dotyczących znaczenia histeroskopii w przypadku nieudanych cykli IVF. Autorzy pracy odnoszą się tu do dwóch kontrolnych badań  klinicznych z  randomizacją, w przypadku których wskaźniki ciążowe po przeprowadzeniu histerektomii były wyższe; jednakże w grupie pacjentek po histerektomii wskaźniki ciążowe były porównywalne do wyników grupy kontrolnej i grupy z leczeniem operacyjnym.  Konieczne jest przeprowadzenie dalszych badań w celu określenia znaczenia histeroskopii w przypadku pacjentek po nieudanym leczeniu IVF.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Reproductive BioMedicine Online, Volume 17, Number 3, September 2008, pp. 410-415(6)

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(0)
Komentarze