Zaloguj
Reklama

Czy wielokrotne próby zapłodnienia technikami rozrodu wspomaganego mają niekorzystny wpływ na jajniki?

Autorzy: Serna J et al.
Czy wielokrotne próby zapłodnienia technikami rozrodu wspomaganego mają niekorzystny wpływ na jajniki?
Fot. ojoimages
(0)

W pracy tej podjęto się próby wyjaśnienia czy techniki rozrodu wspomaganego ART mają niekorzystny wpływ na dalsze możliwości rozrodcze jajników.

Reklama

Coraz częściej w przypadkach rozrodu kontrolowanego już w pierwszych próbach udaje się zajść w ciążę. Niestety jednak w wielu jeszcze przypadkach potrzebny jest więcej niż jeden cykl hiperstumylacji jajników. Wielu lekarzy zastanawiało się nad tym, czy może to mieć niekorzystny wpływ na dalsze możliwości odpowiedzi jajników na hipierstymulację. Z ostatnich badaniań wynika, że odpowiedź jajników zostaje zachowana pomimo wielu prób osiąnięcia ciąży poprzez hiperstymulację. Nie zbadano jednak, czy wymagany jest wyższy poziom gonadotropin. Wiadomo jednak, że w miarę upływu czasu spadają możliwości rozrodcze z powodu wieku pacjentek i malejącej liczby oocytów.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Curr-Opin-Obstet-Gynecol. 2005 Jun; 17(3): 233-6

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze