Zaloguj
Reklama

Czy występowanie monozygotycznych ciąż bliźniaczych związane jest z technologiami wspomaganego rozrodu?

Autorzy: mgr Magdalena Szumska
Czy występowanie monozygotycznych ciąż bliźniaczych związane jest z technologiami wspomaganego rozrodu?
Fot. medforum
(0)

Odsetek ciąż bliźniaczych od lat 70-tych uległ znacznemu podwyższeniu w państwach rozwiniętych. Związane jest to z dwoma głównymi przyczynami: podwyższenie wieku matek oraz wprowadzenie i coraz szersze zastosowanie terapii niepłodności.

Reklama

Monozygotyczne ciąże bliźniacze (MZ) występują znacznie częściej w przypadku stosowania technik wspomaganego rozrodu (ART) w porównaniu do poczęć naturalnych. Ciąże bliźniacze związane są z podwyższonym ryzykiem występowania powikłań. Monozygotyczne ciąże bliźniacze są obarczone 10-20% ryzykiem występowania zespołu transfuzji międzypłodowej (TTTS twin-twin transfusion syndrome), a u bliźniąt  jednokosmówkowych i jednoowodniowych występuje jeszcze dodatkowe ryzyko kolizji pępowinowych. Mechanizmy oraz czynniki przyczyniające się do powstawania ciąż dwuzygotycznych są już dobrze poznane, natomiast wciąż niewiele wiadomo na temat mechanizmów czy też czynników  związanych z występowaniem ciąż MZ.

Praca przeglądowa opublikowana w Reproduction (2008) obejmuje dyskusję dotyczącą potencjalnych mechanizmów mogących przyczyniać się do powstawania ciąż MZ oraz opisuje prawdopodobne czynniki mogące powodować podwyższenie ilości przypadków ciąż MZ po procedurach ART. Lepsze poznanie i rozumienie tych mechanizmów będzie pomocne w przyszłych badaniach oraz w obniżaniu ilości przypadków ciąż mnogich obarczonych ryzykiem, a występujących po procedurach ART.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek, Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Reproduction (2008), 136: 377-386

Kategorie ICD:


Reklama
(0)
Komentarze