Zaloguj
Reklama

Czy zawód ojca może powodować wady wrodzone potomstwa?

Autorzy: Anna Pyka
Tata z dzieckiem na spacerze
Fot. ojoimages
Tata z dzieckiem na spacerze
(1)

Niektóre rodzaje pracy wykonywane przez przyszłych ojców, mogą być powiązane ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia wad wrodzonych u ich dzieci, sugerują wyniki badań opublikowanych w internetowym wydaniu Occupational and Environmental Medicine.

Reklama

Wyniki zostały opracowane na podstawie 1000 historii zatrudnionych ojców, którzy mieli dziecko z jedną lub kilkoma wadami wrodzonymi, urodzone w latach 1997 i 2004, a także  ponad 4000 ojców, których dzieci nie miały wad wrodzonych.

Dane podzielono na 63 grupy, w oparciu o profile narażenia na działanie substancji chemicznych i innych potencjalnych zagrożeń w obrębie wykonywanego zawodu. Klasyfikacja zawodów została ograniczona do trzech miesięcy przed poczęciem oraz w pierwszym miesiącu ciąży, uznawanych za okres krytyczny dla podatności na uszkodzenia przekazywane w spermie ojca.

Większość ojców (90%), wykonywalo tylko jedną pracę w tym okresie. Najczęściej wykonywane zawody należały do branż:zarządzanie, administracja, sprzedaż oraz budownictwo.
Analiza wykazała, że ​​prawie jedna trzecia zawodów nie była związana z żadnym zwiększonym ryzykiem wystąpienia wad wrodzonych. Należą do nich m.in.:

 

 • architekci i projektanci,
 • pracownicy służby zdrowia;
 • dentyści,
 • strażacy,
 • animatorzy,
 • pracownicy hut i odlewni,
 • malarze oraz
 • żołnierze.

 

 

Niektóre rodzaje pracy wydają się być związane ze zwiększonym ryzykiem urodzenia dziecka z wadą wrodzoną. Należą do nich m.in.:

 

 

 • matematycy,
 • fizycy,
 • informatycy,
 • artyści,
 • fotografowie,
 • pracownicy usług gastronomicznych,
 • fryzjerzy i wizażyści,
 • pracownicy tartaku,
 • osoby pracujące w przemyśle chemicznym, a także
 • operatorzy drukarek, dźwigów, koparek i sterowników.

 

 

Szczegółowa wiedza dotycząca czynników ryzyka ze strony ojca, daje możliwości skutecznego zapobiegania wadom wrodzonym u potomstwa.

 

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

 • Occupational and Environmental Medicine, 2012; 69 (8): 534 DOI: 10.1136/oemed-2011-100372

Reklama
(1)
Komentarze