Zaloguj
Reklama

Czy zespół policystycznych jajników jest związany z przewlekłym procesem zapalnym?

Autorzy: Olszanecka-Glinianowicz M i wsp.
Czy zespół policystycznych jajników jest związany z przewlekłym procesem zapalnym?
Fot. iStock
(1)

Celem pracy była ocena stężenia w surowicy czynnika martwicy nowotworów alfa (TNF-alfa), rozpuszczalnych receptorów TNF oraz IL-6 w grupie kobiet otyłych nieobciążonych dodatkowymi schorzeniami oraz w grupie kobiet otyłych z zespołem policystycznych jajników (PCOS).

Reklama

Grupa badana składała się z 39 otyłych kobiet z PCOS oraz 34 dobranych pod względem wieku otyłych kobiet bez dodatkowych schorzeń (grupa kontrolna). U badanych zmierzono poziom glukozy we krwi, całkowity cholesterol, cholesterol HDL oraz trójglicerydy. Przy zastosowaniu metody radioimmunologicznej RIA zmierzono stężenia: insuliny w osoczu, hormonu folikulotropowego (FSH), hormonu luteinizującego (LH), siarczanu dehydroepiandrosteronu (DHEAS), androstenedionu, całkowitego i wolnego testosteronu, kortyzolu, progesteronu, 17-OHprogesteronu, estradiolu, białka wiążącego hormony płciowe (SHBG). Natomiast stosując metodę ELISA analizowano stężenia czynnika martwicy nowotworów alfa, rozpuszczalnych receptorów TNF oraz IL-6.

Nie zaobserwowano żadnych różnic odnoszących się do stężenia w surowicy TNF-alfa pomiędzy badaną grupą kobiet otyłych z PCOS a grupą kontrolną. Stężenia w surowicy sTNFR1 oraz sTNFR2 były znacząco wyższe w grupie pacjentek z PCOS w porównaniu do grupą kontrolną. Jednakże, stężenia IL-6 były znacząco niższe w grupie pacjentek z PCOS.

Otrzymane wyniki sugerują, iż PCOS nie jest powiązany z przewlekłym procesem zapalnym.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2007 Jan 13.

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(1)
Komentarze