Zaloguj
Reklama

Czynniki immunogenetyczne u kobiet w stanie przedrzucawkowym i innych patologiach ciąży.

Autorzy: Saftlas AF et al.
Czynniki  immunogenetyczne u kobiet w stanie przedrzucawkowym i innych patologiach ciąży.
Fot. ojoimages
(0)

Praca przeglądowa dotycząca wpływu czynników immunogenetycznych...

Reklama

Praca przeglądowa dotycząca wpływu czynników immunogenetycznych, zwłaszcza   częstości występowania poszczególnych antygenów zgodności tkankowej (HLA), homozygotyczności u matki, udziału sprzężeń i sprzężeń matczyno-płodowych na ryzyko wystąpienia stanu przedrzucawkowego i opóźnienia wewnątrzmacicznego wzrostu płodu (IUGR). Jako źródło literaturowe zastosowano bazę PubMed (lata 1975-2003).

Na podstawie zebranego materiału starano się ocenić powiązanie aspektów związanych z genotypami HLA ze stanem przedrzucawkowym i związanymi nieprawidłowościami ciąży.

Na początku lat 90-tych nie uważano genotypów HLA jako możliwych czynników etiologicznych występowania stanu przedrzucawkowego. Wiele z tych badań nie brało pod uwagę interakcji pomiędzy genotypami matki, ojca i dziecka. Zatem potrzebne są badania dotyczące wpływu dziedziczenia – matczyno-płodowych sprzężeń  HLA związanych  z ryzykiem tej patologii ciąży.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Obstet-Gynecol. 2005 Jul; 106(1): 162-72

Reklama
(0)
Komentarze