Zaloguj
Reklama

Czynniki prognostyczne wieku menopauzy.

Autorzy: Volodymyr Dvornyk et al.
Czynniki prognostyczne wieku menopauzy.
Fot. Ojoimages
(5)

Szybki początek objawów menopauzy powoduje przedwczesne narażenie na niskie stężenia estrogenów oraz jest związany z licznymi postmenopuzalnymi problemami zdrowotnymi, jak również wyższym ryzykiem śmierci.

Reklama

Celem pracy było wyznaczenie genetycznych i środowiskowych czynników związanych z wiekiem menopauzy naturalnej i chirurgicznej. Do badania zastosowano wielozmienną regresję. W grupie badanej zebrano 154 kobiety z menopauzą pooperacyjną oraz 248 pacjentek z menopauzą naturalną.

Karmienie piersią stanowi znaczący czynnik prognostyczny związany z wcześniejszym początkiem menopauzy naturalnej. Stosowanie doustnej antykoncepcji oraz palenie nie były znacząco związane z wiekiem początku menopauzy. Kobiety, które nie rodziły znajdują się w grupie o znacząco podwyższonym ryzyku wystąpienia wczesnej menopauzy chirurgicznej w porównaniu do kobiet rodzących.

Autorzy zbadali również powiązanie siedmiu pojedynczych polimorfizmów nukleotydowych (SNP’s) genu alfa receptora estrogenowego (ER alfa) z wiekiem początku menopauzy. W tym przypadku nie zaobserwowano powiązania z wiekiem menopauzy, ale wykryto często występującą w grupie kobiet z menopauzą pooperacyjną większą ilość alleli Pvu IIp. Karmienie piersią i palenie papierosów jest znacząco powiązane z wcześniejszą menopauzą naturalną. Nie zaobserwowano znaczącego wpływu genotypu ER-alfa na wiek menopauzy. Podkreślając ważność roli ER-alfa w sygnalizacji estrogenowej, która to bezpośrednio wpływa na przebieg procesu menopauzy, należy skupić uwagę badawczą na dalszych analizach w celu lepszego określenia związku tego genotypu z wiekiem początku menopauzy.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Maturitas, Volume 54, Issue 1, 20 April 2006, Pages 19-26

Reklama
(5)
Komentarze