Zaloguj
Reklama

Czynniki ryzyka dla opóźnienia wzrostu wewnątrzmacicznego płodu.

Autorzy: DeFarias Arago VM et al.
Czynniki ryzyka dla opóźnienia wzrostu wewnątrzmacicznego płodu.
Fot. medforum
(0)

W Brazylii zaobserwowano podobne współczynniki występowania IUGR – wewnątrzmacicznego opóźnienia wzrostu płodu - w dwóch miastach różniących się od siebie poziomem rozwoju społeczno- ekonomicznego.

Reklama

Jedno z miast było wysoko rozwinięta aglomeracją, drugie zlokalizowane jest w biednym rejonie kraju. W obu odsetek IUGR wynosił około 18%.

Obserwacja ta podważa tezę mówiącą, iż wyższa częstość występowania IUGR jest związana z biedniejszą częścią populacji miejskiej.

Celem pracy było porównanie wartości współczynnika IUGR w dwóch aglomeracjach miejskich o różnym statusie społecznym oraz określenie czynników, które są odpowiedzialne za nieoczekiwany brak znaczących różnic pomiędzy współczynnikami IUGR w tych miastach.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Pediatr Res 2005, 57 (5 Pt 1): 674-9.

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze