Zaloguj
Reklama

Czynniki ryzyka uszkodzenia pęcherza u pacjentek rodzących po wcześniejszym zabiegu cięcia cesarskiego.

Autorzy: mgr Magdalena Szumska
Czynniki ryzyka uszkodzenia pęcherza u pacjentek rodzących po wcześniejszym zabiegu cięcia cesarskiego.
Fot. ojoimages
(0)

Celem pracy była ocena czynników ryzyka i ilości  uszkodzeń pęcherza moczowego u pacjentek  w przypadkach porodów  siłami i drogami natury po przebytym cięciu cesarskim (VBAC).

Reklama

Kohortowe badanie retrospektywne obejmowało lata 1995-2000 i dotyczyło 17 ośrodków leczniczych. W badaniu oceniano pacjentki, u których wcześniej wykonywano zabieg cesarskiego cięcia  pod kątem zachorowalności związanej ze sposobem porodu przy kolejnej ciąży. Zebrano informacje dotyczące charakterystyki demograficznej pacjentek, historii przebytych chorób i przebiegu ciąży oraz samego porodu. Przeprowadzona drugorzędowa analiza badała procent oraz ryzyko występowania uszkodzeń pęcherza, definiowanych jako zaistniałe w przypadku zdiagnozowania przez lekarza w czasie porodu. W grupie 25005 pacjentek z przynajmniej jednym zabiegiem cięcia cesarskiego, 107 (0.43%) miało  uszkodzenia pęcherza, gdzie w 91.6% przypadków (n=98) uszkodzenie to występowało bez równoczesnego pęknięcia macicy.

Ryzyko występowania uszkodzeń pęcherza nie było związane ze sposobem porodu : VBAC w porównaniu do cesarskiego cięcia na życzenie (0,44% w porównaniu do 0.42%, skorygowany iloraz szans [OR] 1.36, 95% CI 0.85-2.19). dla pacjentek po VBAC, u których nie występowało  pęknięcie macicy, niepowodzenie porodu pochwowego było jedynym czynnikiem prognostycznym związanym z uszkodzeniem pęcherza (0.86% w porównaniu do 0.22% skorygowany OR 4.61, 95% CI 2.70-8.11). U pacjentek, które wybrały przeprowadzenie kolejnego cesarskiego cięcia  i były już wcześniej poddawane więcej niż jednemu cesarskiemu cięciu, zabieg ten był znamiennie związany z ryzykiem uszkodzenia pęcherza (0.68 % w porównaniu do 0,29%, skorygowany OR 2.40, 95% CI 1.30-4.43).

Ryzyko wystąpienia uszkodzeń pęcherza u kobiet po wcześniejszym cesarskim cięciu nie zależy od planowanego sposobu kolejnego porodu. Jednakże, choć rzadko, przypadki  uszkodzenia pęcherza u kobiet po VBAC są silnie związane z niepowodzeniem zabiegu VBAC.  Należy być bardziej wyczulonym na możliwość występowania uszkodzeń pęcherza  w przypadkach przeprowadzania kolejnych cesarskich cięć kiedy nie powiodły się próby VBAC.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Obstetrics & Gynecology 2008;112:116-120

Reklama
(0)
Komentarze