Zaloguj
Reklama

Czynniki ryzyka wystąpienia bakteryjnego zakażenia pochwy u młodych kobiet z Tajlandii

Autorzy: mgr Magdalena Szumska
Czynniki ryzyka wystąpienia bakteryjnego zakażenia pochwy u młodych kobiet z Tajlandii
Fot. Pantherstock
(0)

Celem pracy było określenie czynników ryzyka  występowania bakteryjnego zakażenia pochwy (BV) u młodych Tajlandek.

Reklama

Do analizy czynników ryzyka BV, diagnozowanego na podstawie kryterium Amsel’a, wykorzystano dane z prospektywnego badania klinicznego grupy 1522 kobiet w wieku od 18 do 35 lat włączonych do badania dotyczącego antykoncepcji hormonalnej i zakażeń HIV.

Mediana chorobowości BV w okresie od 3 miesięcy do 24 miesięcy od wizyt kontrolnych wynosiła 2.5%. Ilość przypadków BV wynosiła 10.0 na 100 kobieto-lat. Statystycznie znamienne czynniki w analizie wielozmiennej dotyczyły stosunku płciowego w czasie menstruacji (współczynnik ryzyka HR, 1,80; 95%CI, 1.11-2.92), partnera utrzymującego kontakty seksualne z innymi kobietami (HR, 2,3;95% CI, 1.45-2.98), palenia papierosów (HR, 1,79;95% CI, 1,08-2,98) oraz rzęsistkowicy (HR, 15,68; 95% CI,4,95-49,68). Zabiegi wykonywane wewnątrz pochwy nie były związane z ilością przypadków BV zarówno przy analizie skorygowanej jak i niekorygowanej.

Wyniki badania potwierdzają istnienie związku pomiędzy zachowaniami seksualnymi a ilością przypadków BV. Brak wykrycia powiązania pomiędzy zabiegami wewnątrzpochwowymi wskazuje na konieczność przeprowadzenia dalszych badań w grupach wysokiego ryzyka lub wśród kobiet, u których wykonano wiele zabiegów wewnątrzpochwowych.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Sexually Transmitted Diseases. 35(7):643-648, July 2008.

Kategorie ICD:


Reklama
(0)
Komentarze