Zaloguj
Reklama

Czynniki związane z wewnątrzmaciczną śmiercią płodu.

Autorzy: Savvas Efkarpidis i wsp.
Czynniki związane z wewnątrzmaciczną śmiercią płodu.
Fot. ojoimages
(5)

Prawie połowa martwo urodzonych noworodków cechuje się zbyt niską masą w stosunku do wieku ciążowego. Zredukowana aktywność życiowa płodu powinna więc podlegać stałej kontroli wraz z oceną wzrostu płodu. Duże znaczenie wydaje się mieć także BMI i wiek matki (oba te czynniki dodatnio korelują z częstością śmierci wewnątrzmacicznej płodu) oraz grupa krwi matki (kobiety z grupą krwi „0” znacząco częściej rodzą martwe dzieci).

Reklama

Prawie połowa martwo urodzonych noworodków cechuje się zbyt niską masą w stosunku do wieku ciążowego. Zredukowana aktywność życiowa płodu powinna więc podlegać stałej kontroli wraz z oceną wzrostu płodu. Duże znaczenie wydaje się mieć także BMI i wiek matki (oba te czynniki dodatnio korelują z częstością śmierci wewnątrzmacicznej płodu) oraz grupa krwi matki (kobiety z grupą krwi „0” znacząco częściej rodzą martwe dzieci).

Piśmiennictwo
Reklama
(5)
Komentarze