Zaloguj
Reklama

Depresja poporodowa a zaburzenia jedzenia

Pozowanie do aktu
Fot. ojoimages
Pozowanie do aktu
(0)

Anoreksja i bulimia częstsza u pacjentek z depresją poporodową.

Reklama

Do niedawna niewiele było wiadomo na temat powiązań depresji poporodowej z innymi zaburzeniami psychicznymi. Samantha Meltzer-Brody z Uniwersytetu Północnej Karoliny w Chapel Hill (USA) i współpracownicy przeprowadzili niedawno badania z udziałem kilkuset pacjentek kliniki okołoporodowej.

Zgodnie z publikacją w numerze czasopisma „Journal of Women's Heath” z 14 czerwca ponad jedna trzecia ankietowanych kobiet zdeklarowało występowanie zaburzeń odżywiania w ciągu swojego życia. U nieco powyżej jednej dziesiątej występowała anoreksja. Taki sam odsetek badanych pacjentek zdeklarował bulimię bądź bliżej nieokreślony typ zaburzeń jedzenia, którym towarzyszyło nadmierne stosowanie środków przeczyszczających. Siedem procent chorych przyznało się do obżarstwa napadowego.

U takich pacjentek częściej występowała duża depresja i doświadczanie przemocy fizycznej i seksualnej. Naukowcy podkreślają potrzebę prowadzenia badań przesiewowych nakierowanych na wykrywanie zaburzeń odżywiania u kobiet z depresją poporodową.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze