Zaloguj
Reklama

Dobrowolna antykoncepcja chirurgiczna: badanie poziomu zadowolenia po zabiegu

Autorzy: Padhye S et al.
Dobrowolna antykoncepcja chirurgiczna: badanie poziomu zadowolenia po zabiegu
Fot. ojoimages
(0)

Dobrowolna antykoncepcja chirurgiczna (VSC) jest uważana za jedną z najbardziej popularnych, bezpiecznych, skutecznych i długookresowych metod kontroli narodzin stosowaną na całym świecie. Jednym z przewidywanych powikłań po operacji dobrowolnej sterylizacji kobiety jest tzw. „postjajowodowy zespół sterylizacji”...

Reklama

Określenia tego używa się w różnych kontekstach w celu opisania nieprawidłowych krwawień miesiączkowych, bolesnych menstruacji, napięcia przedmiesiączkowego, histerektomii i innych stanów takich jak np. potrzeba rekanalizacji, odczuwanie żalu po operacji czy też zespół menopauzalny. Bardzo często pacjentki, które poddały się sterylizacji, skarżą się na nieprawidłowe krwawienia pochwowe wynikające z dysfunkcji jajników. Przedstawiona praca miała na celu określenie samopoczucia i zadowolenia kobiet po zabiegu VSC. Poziom zadowolenia określano na podstawie tego, czy dana pacjentka żałowała przeprowadzenia operacji, czy doszło do zmian menstruacyjnych po operacji, czy pacjentka poddała się sama operacji czy też operację przeszedł również jej mąż oraz brano pod uwagę, ile z badanych pacjentek wymagało następnie przeprowadzenia histerektomii lub procedury rekanalizacji. Grupę kontrolną stanowiły pacjentki, których mężowie poddali się VSC. Przeprowadzona analiza wykazała bardzo niewielką lub też brak różnicy wiekowej w momencie konsultacji pomiędzy grupami. W grupie kobiet po VSC prawie 60% przypadków dotyczyło kobiet w wieku <29 lat, natomiast w grupie kontrolnej ponad 70% (71,23%) kobiet było <29 lat  w momencie zgłoszenia się ich męża do zabiegu wasektomii. Tylko 26,15% kobiet w grupie badanej było w przedziale wiekowym 30-40 lat a w grupie kontrolnej - 15,38%. Średni wiek pierwszej miesiączki wynosił 14 lat a średni wiek zwarcia związku małżeńskiego 17 lat. Nie zaobserwowano zmian w cyklu miesiączkowym w obu grupach. Histerektomię przeprowadzono tylko w 5 przypadkach pacjentek z grupy badanej w wieku 30, 34, 40,42 i 43 lat. W grupie kontrolnej miały miejsce tylko dwa takie przypadki. U dwóch pacjentek z grupy badanej przeprowadzono zabieg rekanalizacji z powodu wcześniejszych poronień.

Artykuł został przygotowany na podstawie populacji kobiet azjatyckich. Należy przypomnieć, iż metody chirurgiczne polegające na ubezpłodnieniu są w Polsce prawnie niedopuszczalne.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Nepal-Med-Coll-J. 2003 Jun; 5(1): 18-21

Reklama
(0)
Komentarze