Zaloguj
Reklama

Dolegliwości bólowe w okolicy obręczy biodrowej i/lub lędźwiowo-krzyżowej występujące po ciąży.

Autorzy: Caroline HG Bastiaenen
Dolegliwości bólowe w okolicy obręczy biodrowej i/lub lędźwiowo-krzyżowej występujące po ciąży.
Fot. Pantherstock
(1)

Obecnie istnieje bardzo mało badań dotyczących oceny terapii związanych z ciążą bólów obręczy biodrowej lub/i bólów lędźwiowo-krzyżowych. Autorzy poprzednich prac zwracali szczególną uwagę na czynniki biomedyczne, ale istnieje coraz więcej dowodów na to, iż czynniki biopsychosocjalne wydają się odgrywać ważniejszą rolę.

Reklama

Autorzy pracy zbadali skuteczność programu induwidualnego postępowania terapeutycznego z uwzględnieniem czynników biopsychosocjalnych u kobiet cierpiącymi na pociążowe bóle obręczy biodrowej i/lub okolicy lędźwiowo-krzyżowej.

Grupę kontrolną stanowiły pacjentki również skarżące się na bóle tych okolic w krótkim okresie po porodzie, które leczono procedurą standardową. Do badania wybrano kobiety skarżące się krótko po porodzie na ostre bóle okolicy obręczy biodrowej i/lub lędźwiowo-krzyżowej. Wyniki zostały ocenione w zakresie parametrów biopsychosocjalnych. Podstawowy wynik dotyczył ograniczeń aktywności fizycznej (RDQ). Uzupełniające badania przeprowadzono 12 tygodni po porodzie.

869 kobiety z grupy badanej (ogólna liczba pacjentek 7526) zgłosiło potrzebę wizyty u fizjoterapeuty w okresie 10 dni od porodu. Z powodu szybkiego powrotu do zdrowia części pacjentek, autorzy włączyli do badania tylko 126 kobiet będących 3 tygodnie po porodzie.

Wykryto znaczącą statystycznie i medycznie różnicę dotyczącą polepszenia podstawowych wyników RDQ pomiędzy dwoma grupami z korzyścią dla grupy interwencyjnej. Wyniki badania potwierdziły stawianą hipotezę dotycząca roli czynników biopsychosocialnych i ich wpływu na stan pacjentki. Zaniepokojenie kobiet o ich kondycję zdrowotną było głównym celem interwencji eksperymentalnej.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • BMC Musculoskeletal Disorders 2006, 7: 19.

Reklama
(1)
Komentarze