Zaloguj
Reklama

Dopplerowskie badanie przepływu w tętnicy pępowinowej a pH krwi pępowinowej przy porodzie płodów o niskim wieku ciążowym.

Autorzy: Figueras F et al.
Dopplerowskie badanie przepływu w tętnicy pępowinowej a pH krwi pępowinowej przy porodzie płodów o niskim wieku ciążowym.
Fot. ojoimages
(0)

Celem pracy była ocena zależności pomiędzy wskaźnikiem pulsacyjnym przepływu w tętnicy pępowinowej a pH krwi pępowinowej płodów w niskim wieku ciążowym. W badaniu analizowano dane pacjentek, które poddano przedurodzeniowej kontroli ze względu na wczesny wiek płodu, powyżej 24 tygodnia ciąży.

Reklama

Do analizy zastosowano model regresji liniowej w celu oznaczenia wpływu w momencie porodu wskaźnika pulsacyjnego tętnicy pępowinowej (UAPI) i pH krwi pępowinowej. W badaniu wzięło udział 117 kobiet ciężarnych. Zgodnie z zastosowanym modelem, (który zawierał wszystkie klinicznie znaczące zaburzenia oraz statystycznie znaczące interakcje) w przypadkach z reaktywnym kardiotokogramem (KTG) wzrost o jedną jednostkę w UAPI powodował średni spadek pH krwi tętnicy pępowinowej o wartość 0,021 (95% 0,05-0,005) w momencie porodu. W grupie z niereaktywnym zapisem KTG wzrost o jedną jednostkę wartości UAPI powodował średni spadek pH krwi tętnicy pępowinowej o wartość 0,02 podczas porodu. Ostatecznie, w przypadkach płodów z patologicznym KTG wzrost o jedną jednostkę wskaźnika UAPI powodował średni spadek jednostek  pH krwi tętnicy pępkowej o wartość 0,149 podczas porodu.

Zależność pomiędzy przepływem krwi w tętnicy pępowinowej a jej pH jest związana z wieloma czynnikami, które zakłócają i zmieniają interakcje pomiędzy nimi. Po wnikliwej analizie stwierdzono, iż tylko w przypadkach płodów z patologicznym KTG zależność pomiędzy badanymi parametrami była statystycznie znacząca.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • J Perinat Med. 2005; 33(3): 219-25

Reklama
(0)
Komentarze