Zaloguj
Reklama

Endogenne hormony płciowe a ocena tolerancji glukozy u kobiet po menopauzie.

Autorzy: mgr Magdalena Szumska-Kostrzewska
Endogenne hormony płciowe a ocena tolerancji glukozy u kobiet po menopauzie.
Fot. Pantherstock
(0)

Endogenny estradiol (E2) oraz wolny testosteron (T) jest pozytywnie powiązany, u kobiet postmenopauzalnych, z nietolerancją glukozy i cukrzycą typu II. W większości przeprowadzonych badań nie zajmowano się oszacowaniem tego typu powiązań w grupie kobiet postmenopauzalnych o dużej liczebności. Celem pracy było zbadanie powiązania pomiędzy endogennymi hormonami płciowymi a tolerancją glukozy u kobiet postmenopauzalnych.

Reklama

Przeprowadzono badanie przekrojowe na grupie 1973 kobiet postmenopauzalnych w wieku 45-84 lata, niestosujących zastępczej terapii hormonalnej. Jako główny parametr oceny klinicznej wybrano nieprawidłową glikemię na czczo (IFG) i cukrzycę. Parametry te wyznaczono w oparciu o wyniki poziomu glukozy we krwi na czczo i/lub terapię cukrzycy. W przypadku pacjentek z prawidłową tolerancją glukozy insulinooporność szacowano przy zastosowaniu modelu homeostazy oporności na insulinę (HOMA-IR). Podwyższające się kwartyle biodostępności T i E2 i obniżające się kwartyle SHBG były związane ze znacznym wzrostem prawdopodobieństwa IFG i cukrzycy. Po zastosowaniu modelu dopasowania wielozmiennego zaobserwowano utrzymywanie się wykrytych powiązań za wyjątkiem powiązania pomiędzy biodostępnym T a cukrzycą. Wyższe wartości dehydroepiandrostendionu (DHEA) były związane z większym prawdopodobieństwem IFG jednakże nie zaobserwowano powiązania z cukrzycą. W grupie 1100 kobiet z prawidłową tolerancją glukozy, E2 i DHEA były pozytywnie powiązane, a SHBG było odwrotnie związane z HOMA-IR po dopasowaniu wielozmiennym. Biodostępny T był powiązany z HOMA-IR, lecz nie wykazywał związku z wartościami glukozy na czczo.

Stwierdzono, iż w grupie kobiet postmenopauzalnych endogennie biodostępne T, E2 i DHEA są pozytywnie powiązane a SHBG wykazał negatywne powiązanie z  insulonopornością

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • J Clin Endocrinol Metab. 2007 Apr;92(4):1289-95. Epub 2007 Jan 23

Reklama
(0)
Komentarze