Zaloguj
Reklama

Endometrioza: mechanizm działania inhibitorów aromatazy.

Endometrioza: mechanizm działania inhibitorów aromatazy.
Fot. Pantherstock
(5)

Aromataza P450 jest kluczowym enzymem w biosyntezie estrogenów. Estrogeny są najważniejszymi hormonami w patogenezie endometriozy.

Reklama

W obrębie prawidłowego endometrium nie wykrywa się aktywności aromatazy. Natomiast w ektopowym endometrium stwierdza się wysoki poziom tego enzymu, co prowadzi do wytwarzania znacznych ilości estrogenów. Co więcej, jeden z lepiej znanych mediatorów zapalenia, prostaglandyna E2, indukuje aktywność aromatazy i zwiększa tym samym miejscowe tworzenie estrogenów. Dodatkowo, estrogeny pobudzają cyklooksygenazę 2, przez co wzrasta ilość produkowanej prostaglandyny E2.

Inhibitory aromatazy to grupa leków uderzająca w mechanizmy patofizjologiczne występujące w endometriozie. Badania wykazały ich skuteczność w zmniejszaniu dolegliwości bólowych związanych z endometriozą.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie) oraz dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Semin Reprod Med 22(1):45-50, 2004

Adres www źródła:

Kategorie ICD:


Reklama
(5)
Komentarze