Zaloguj
Reklama

Estrogeny a schizofrenia.

Autorzy: Chua W et al.
Estrogeny a schizofrenia.
Fot. ojoimages
(0)

Celem pracy była ocena klinicznych efektów terapii estrogenowej lub też terapii w połączeniu z progesteronem, jako głównego lub wspomagającego leczenia w przypadkach schizofrenii lub schorzeń podobnych do schizofrenii.

Reklama

W pracy porównano badania kliniczne, w których stosowano leczenie schizofrenii lub też podobnych nieafektywnych zaburzeń psychicznych, przy pomocy estrogenów z lub bez progesteronu. Cztery badania dotyczyły porównania działania estrogenu i placebo. Wyniki krótkoterminowe dotyczące ogólnego stanu umysłowego nie wykazały znaczących różnic pomiędzy grupą z podawanymi estrogenami a grupą z placebo. Nie wykazano także dużych różnic dotyczących zaburzeń ruchowych. Jedno badanie o średnim czasie trwania (niepublikowane) dotyczyło porównania działania estrogenu i progesteronu z placebo. Dane z okresu 6 miesięcy nie wykazały różnic w ogólnej punktacji pomiędzy grupami, w których podawano estrogen i progesteron a grupą z placebo. Natomiast więcej objawów ubocznych występowało w grupie z estrogenem i progesteronem.

Podsumowując, wspomagające leczenie estrogenem z lub bez progesteronu nie wydaje się oferować korzystniejszych rezultatów od terapii z placebo. W celu dokładniejszego zbadania tego problemu należy przeprowadzić dodatkowe, bardziej szczegółowe badania.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Cochrane-Database-Syst-Rev. 2005; (4): CD004719

Reklama
(0)
Komentarze