Zaloguj
Reklama

Funkcje poznawcze w okresie życia a przechodzenie menopauzy - analiza w Wielkiej Brytanii.

Autorzy: Kok HS et al.
Funkcje poznawcze w okresie życia a przechodzenie menopauzy - analiza w Wielkiej Brytanii.
Fot. ojoimages
(0)

Zależność pomiędzy menopauzą a funkcjami poznawczymi jest niespójna pomimo potwierdzającej ją biologicznej wiarygodności.

Reklama

W pracy zbadano kwestię, czy stan menopauzy i wiek menopauzy są powiązane z ogólną zdolnością poznawczą, pamięcią werbalną, szybkością wzrokowego wyszukiwania i koncentracją, gdy uwzględnia się w ocenie objawy naczynioruchowe i psychologiczne, parametry czynności poznawczych w okresie dzieciństwa i życia dorosłego, środowisko społeczno-ekonomiczne, wykształcenie, czynniki stylu życia oraz przewlekłe choroby.

W badaniu reprezentatywnym, przeprowadzonym na terenie Wielkiej Brytanii, wzięło udział 1261 kobiet mających 53 lata w momencie przeprowadzania testu. Ponadto zebrano informacje dotyczące wcześniejszych danych związanych z funkcjami poznawczymi, charakterystyką menopauzy oraz możliwych czynników zakłócających.

Zaobserwowano tylko nieznaczny, potwierdzony słabymi dowodami, wpływ naturalnej menopauzy na funkcje poznawcze, natomiast nie stwierdzono żadnego oddziaływania wynikającego ze stosowania terapii hormonalnej lub też spowodowanego przeprowadzeniem histeretkomii. Po przeanalizowaniu zebranych danych zauważono powiązanie pomiędzy przechodzeniem kolejnych faz menopauzy naturalnej w grupie kobiet postmenopuzalnych mających najniższe wyniki związane z badaniem funkcji poznawczych a szybkością wyszukiwania informacji oraz koncentracją. Trend taki natomiast nie dotyczył pamięci werbalnej. Różnice w objawach naczynioworuchowych i psychologicznych nie wyjaśniały obecności tych powiązań. W grupie kobiet postmenopuzalnych z prawidłowymi wcześniejszymi wynikami badania funkcji poznawczych również zauważono pozytywny trend związany z wiekiem menopauzalnym i pamięcią werbalną.

Wcześniejszy stan funkcji poznawczych, w większości przypadków, potwierdzał zaistniałe powiązania. Dodanie do analizy danych związanych ze statusem społeczno-ekonomicznym oraz wykształceniem powodowało osłabienie wcześniej zaobserwowanych trendów za wyjątkiem utrzymującego się powiązania pomiędzy przechodzeniem naturalnej menopauzy a szybkością wyszukiwania i koncentracją.

Menopauza wpływa niekorzystnie na funkcje poznawcze. Otrzymane wyniki sugerują, iż zwykłe czynniki środowiskowe jak również czynniki genetyczne oraz mechanizmy hormonalne działające przez większość życia, mogą wpływać na czas rozpoczęcia menopauzy oraz życiowe funkcje poznawcze.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Menopause. 2006 Jan-Feb; 13(1): 19-27

Reklama
(0)
Komentarze