Zaloguj
Reklama

Ginekologia. Ekspozycja na leki p/padaczkowe w życiu płodowym.

Autorzy: Meador KJ et al.
Ginekologia. Ekspozycja na leki p/padaczkowe w życiu płodowym.
Fot. panthermedia
(0)

Wyniki ciążowe w przypadkach ekspozycji płodu in utero na leki p/padaczkowe są niepewne.

Reklama

GINEKOLOGIA. Prowadzi się więc badania mające na celu wykazać, czy wyniki noworodkowe różnią się w zależności od stosowania różnych leków p/padaczkowych u kobiet ciężarnych. Obserwacyjnym badaniem prospektywnym objęto 25 ośrodków w USA i UK, w których leczono kobiety ciężarne z padaczką w okresie od października 1999 do lutego 2004.

Wzięto pod uwagę 4 najczęściej stosowane leki w leczeniu padaczki u kobiet ciężarnych przez lekarzy ginekologów. Początkowy raport dotyczył przede wszystkim występowania poważnych efektów niepożądanych, takich jak wady wrodzone (których występowanie przypisywane jest działaniu leków) lub śmierć płodu. Analizie poddano 333 pary matka-dziecko poddane monoterapii lekami p/padaczkowymi: karbamazepiną (n=110), lamotridiną (n=98), fenytoiną (n=56) oraz kwasem walproinowym (n=69). Wystąpienie poważnych efektów niepożądanych zaobserwowano odpowiednio w 8,2%, 1%, 10,7% i 20,3%.

Stwierdzone różnice były znamienne statystycznie i nie dawały się wyjaśnić przez inne czynniki niż wewnątrzmaciczna ekspozycja na leki.

W przypadku kwasu walproinowego obserwowano efekt zależny od dawki. Wyniki te potwierdzają, że kwas walproinowy stanowi największe ryzyko dla płodu, dlatego też u kobiet, u których leczenie innymi lekami p/padaczkowymi zawodzi i które w związku z tym wymagają stosowania kwasu walproinowego, dawka tego leku powinna być tak niska jak to tylko możliwe.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie).

Źródło tekstu:

  • Neurology, 2006, 67: 407-412.

Reklama
(0)
Komentarze