Zaloguj
Reklama

Hormony i seksualność w okresie początku menopauzy.

Autorzy: Gracia CR et al.
Hormony i seksualność w okresie początku menopauzy.
Fot. ojoimages
(3)

Celem pracy było zbadanie zależności pomiędzy dynamiką zmian stężeń hormonów płciowych a zaburzeniami funkcji seksualnych u kobiet zbliżających się do wieku menopauzalnego.

Reklama

U kobiet objętych programem the Penn Ovarian Aging Study w okresie 3 lat trwania badania w odstępach rocznych przeprowadzano pomiary stężeń takich hormonów jak: estradiolu, FSH, hormonu luteinizujacego (LH), białka wiążące hormony płciowe, siarczanu dehydroepiandrosteronu (DHEAS) oraz całkowitego testosteronu, jak również wykonano u tych pacjentek badania antropometryczne i przeprowadzono wyczerpująca ankietę The Female Sexual Function Index.

W badaniach zastosowano jednozmienną analizę w celu wyznaczenia zależności pomiędzy stężeniem hormonów, zaawansowaniem menopauzy a zaburzeniami funkcji seksualnych. Zaprojektowano modele wielozmiennej liniowej i logistycznej regresji w celu przeanalizowania wpływu hormonów na funkcje seksualne z uwzględnieniem potencjalnych czynników zakłócających. Ostatecznie zastosowanie modelu wielozmiennego wykazało istnienie zaburzeń funkcji seksualnych nasilających się wraz z zaawansowaniem menopauzy. Analiza ta wykazała również, iż u kobiet postmenopauzalnych zaburzenia funkcji seksualnych występują  2,3-krotnie częściej w porównaniu do kobiet przed okresem menopauzy ( iloraz szans 2.3, 95% przedział ufności CI 1.3-4.1). Niskie stężenia w surowicy DHEAS były związane ze spadkiem funkcji seksualnych co było również związane z brakiem partnera (11.2, 95% CI 6.9-18.1), odczuwaniem dużego niepokoju (3.8, 95% CI 1.6-9.2), obecnością w domu dzieci będących w wieku poniżej 18 lat (1.6, 95% CI 1.1-5.5). Negatywny wpływ menopauzy dotyczył takich aspektów funkcji seksualnych jak: suchość pochwy, występowanie orgazmu oraz doświadczany w trakcie stosunku ból.

Przeprowadzone badanie potwierdza, iż zaburzenia funkcji seksualnych nasilają się wraz z pogłębianiem się okresu menopauzy. Do czynników związanych z zaburzeniami funkcji seksualnych zalicza się niskie stężenie DHEAS, brak partnera, obecność dzieci poniżej 18 roku w domu.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Obstet Gynecol. 2007 Apr;109(4):831-40.

Reklama
(3)
Komentarze