Zaloguj
Reklama

IV Światowy Dzień FAS w Polsce.

Autorzy: lekarz Zofia Pelc
IV Światowy Dzień FAS w Polsce.
Fot. medforum
(5)

start: 9 września 2004, godzina 9:09, Lędziny.

Reklama

Trzy lata temu, 9 września 2001 roku Oddział Śląski Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa zainaugurował w Lędzinach obchody Światowego Dnia FAS w Polsce. Również w tym roku, 9 września o godzinie 9:09 w Polsce i w wielu innych krajach rozpoczną się obchody Światowego Dnia FAS. Skąd tyle dziewiątek w dacie i godzinie? Otóż mają one wymiar symboliczny – mają przypominać, że hasłem obchodów jest dziewięć miesięcy ciąży bez alkoholu.

FAS (fetal alcohol syndrome), czyli alkoholowy zespół płodowy, wraz z innymi zaburzeniami poalkoholowymi zaliczany jest do grupy fizycznych i umysłowych zaburzeń wrodzonych, spowodowanych piciem alkoholu przez ciężarną matkę. Jest efektem działania alkoholu na płód w okresie prenatalnym.

Historia obchodów w Polsce

** rok 2001: Pierwsze obchody w Polsce, w małym śląskim miasteczku Lędziny. Głównym organizatorem był Oddział Śląski Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa, wspierany przez lokalne władze, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lędzinach oraz Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA). Gościem specjalnym była Toni Hager, założycielka organizacji Kidscanlearn ze Stanów Zjednoczonych.

** rok 2002: Do organizacji Światowego Dnia FAS włączyły się również inne miasta, m.in. Koszalin i Elbląg. Centralne obchody odbyły się w Lędzinach. Gościem specjalnym była tym razem Gloria Armistead, założycielka organizacji FAS-UK, matka adopcyjna dziecka z FAS. Obchody ubarwiła inscenizacja przygotowana przez słuchaczki i absolwentki Policealnego Studium Pracowników Służb Społecznych w Katowicach. Pod Urzędem Miasta odbył się happening – zbierano podpisy pod petycjami skierowanymi do MENiS, MPiPS i Ministerstwa Zdrowia.

** rok 2003: Na zaproszenie PARPA przeniesiono obchody do Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Gościem specjalnym była ponownie Toni Hager, od kilku miesięcy aktywnie pomagająca Stowarzyszeniu Zastępczego Rodzicielstwa w przygotowywaniu terapeutów dla programu FAStryga.

W roku 2004 obchody odbędą się w Lędzinach. Ich celem będzie: (a) nawiązanie kontaktu między organizacjami i instytucjami mogącymi mieć wpływ na poprawę sytuacji dzieci i młodzieży z FAS oraz ich rodzin, (b) zbudowanie sieci wsparcia dla rodziców adopcyjnych, zastępczych i biologicznych, wychowujących dzieci z FAS oraz (c) rozpoczęcie prac nad programami prewencyjnymi, edukacyjnymi i terapeutycznymi.

Do udziału w obchodach zaproszeni są wszyscy zainteresowani: rodzice zastępczy i adopcyjni wychowujący dzieci po prenatalnej ekspozycji na alkohol, często pozbawieni fachowego wsparcia, specjaliści (pedagodzy, psycholodzy, kuratorzy sądowi, sędziowie) i inni fachowcy pomagający dzieciom i młodzieży o zaburzonym rozwoju, pracownicy służby zdrowia, którzy odgrywają ogromną rolę w działaniach prewencyjnych i procesie diagnostycznym, organizatorzy opieki zastępczej, wszyscy, którzy mają wpływ na losy dzieci osieroconych i umieszczanie ich w rodzinach zastępczych i adopcyjnych, a także organizacje społeczne wspierające dzieci.

Kontakt:
Stowarzyszenie Zastepczego Rodzicielstwa Oddział Śląski
ul. Hołdunowska 70a
43-143 Lędziny
tel. 032 216 79 17
http://www.fas.edu.pl

Piśmiennictwo
Reklama
(5)
Komentarze