Zaloguj
Reklama

Jednoczesne występowanie wczesnego stadium endometrium i raka jajnika.

Autorzy: mgr Magdalena Szumska
Jednoczesne występowanie wczesnego stadium endometrium i raka jajnika.
Fot. ojoimages
(5)

Celem pracy było zbadanie kliniczno-patologicznych i onkologicznych wyników wczesnego stadium równocześnie występujących endometrium i raka jajnika.

Reklama

Przeprowadzono badanie retrospektywne w grupie 93 kobiet z jednoczasowo występującym I stadium raka jajnika i I-II stadium raka endometrium leczonych w okresie od grudnia 1981 do sierpnia 2005 na oddziale ginekologii onkologicznej Szpitala San Gerardo we Włoszech.

51% analizowanych przypadków raka jajnika dotyczyło stopnia Ia, a 71% przypadków raka endometrium dotyczyło niewielkiego nacieku nowotworowego mięśnia macicy. Hiperplazja endometrium i endometrioza współistniały w 71% przypadków raka endometrium i 22% raka jajnika.  Pięcioletnie przeżycie bezobjawowe i ogólne przeżycie wynosiły odpowiednio 83% i 96%.

Zachorowalność na jednoczasowo występujące nowotwory endometrium i jajnika nie jest nieistotna zwłaszcza wśród młodych kobiet. Te jednocześnie występujące nowotwory cechują się korzystnymi cechami patologicznymi i dobrymi wynikami onkologicznymi.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • International Journal of Gynecology & Obstetrics, Volume 102, Issue 1, July 2008, Pages 34-38

Kategorie ICD:


Reklama
(5)
Komentarze