Zaloguj
Reklama

Karta Praw Kobiety Rodzącej

Karta Praw Kobiety Rodzącej
Fot. medforum
(5)
Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski ruszył z kolejną inicjatywą. Przekazał Ministerstwu Zdrowia ponad 3,8 tys. podpisów złożonych pod Kartą Praw Kobiety Rodzącej, którą przygotowało jego biuro.
Reklama
Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski ruszył z kolejną inicjatywą. Przekazał Ministerstwu Zdrowia ponad 3,8 tys. podpisów złożonych pod Kartą Praw Kobiety Rodzącej, którą przygotowało jego biuro.

Karta ma na celu zwrócić uwagę na konieczność ustawowych rozwiązań dotyczących całościowego systemu opieki zdrowotnej nad matką i dzieckiem, od którego Ministerstwo Zdrowia odstąpiło w 2002 r. Nie wprowadzono wówczas w zamian standardów opieki okołoporodowej, nad którymi prace nadal trwają.

Karta Praw Kobiety Rodzącej powstała pod kierunkiem prof. Janusza Szymborskiego, pełnomocnika RPO ds. rodziny. Jego zdaniem opieka zdrowotna nad kobietami ciężarnymi w ostatnich latach znacząco pogorszyła się, co w 2007 r. doprowadziło do zahamowania spadku umieralności niemowląt.

Karta daje rodzicom, w tym kobiecie rodzącej dość szerokie uprawnienia. Gwarantuje m.in. prawo do bezpłatnego porodu z udziałem wykwalifikowanego personelu i z uwzględnieniem życzeń kobiety dotyczących stosowanych procedur położniczych. Oznacza to, że jeżeli nie występują przeciwwskazania medyczne, kobieta rodząca ma prawo do ochrony przed bólem, wsparcia psychologicznego, obecności męża lub innej bliskiej osoby.

Bezpieczny poród zgodnie z zasadami to taki, podczas którego kobiecie rodzącej zapewnia się poszanowanie i ochronę jej godności, intymność, odpowiednie informacje o stanie zdrowia własnym i dziecka oraz o przysługujących im prawach. W karcie położony jest też nacisk na wczesny kontakt matki z dzieckiem, który jest warunkiem bezpieczeństwa matki w okresie połogu i bezpieczeństwa dziecka w okresie adaptacji po porodzie.

Karta zapewniać ma też prawo do wszelkich procedur diagnostyczno- leczniczych, do których mają dostęp kobiety w innych krajach UE. Uwzględniono w niej również prawo wnoszenia roszczeń odnośnie procedur medycznych oraz warunków, w jakich świadczona jest opieka nad kobietą ciężarną, rodzącą i dzieckiem.
Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • PAP; Rynek Zdrowia

Reklama
(5)
Komentarze