Zaloguj
Reklama

Klika słów o psychozie poporodowej.

Autorzy: Sit D et al.
Klika słów o psychozie poporodowej.
Fot. Pantherstock
(0)

Celem pracy było przedstawienie przeglądu klinicznych objawów, rokowań, diagnoz różnicowych, kwalifikacji oraz terapii psychoz poporodowych.

Reklama

Podstawą literaturową przeglądu były bazy medyczne Medline (1966-2005), Psycinfo (1974-2005), Toxnet, oraz PubMed. Jako słowa kluczowe, w przeszukiwaniu baz danych, wybrano: poporodową psychozę, depresję, zaburzenia dwubiegunowe, schizofrenię, psychozę organiczną, farmakoterapię, psychoterapię oraz terapię elektrowstrząsami (ECT). W celu ułatwienia przeprowadzenia dyskusji przedstawiono przypadek kliniczny.

Początek psychozy połogowej pojawia się w okresie od 1 do 4 tygodni po urodzeniu dziecka. Dane sugerują, iż psychoza połogowa objawia się jako jawne zaburzenie dwubiegunowe zbiegające się w czasie z znaczną zmianą hormonalną po porodzie. U pacjentki rozwija się otwarta psychoza, zaburzenia poznawcze, rażąco zdezorganizowane zachowanie stanowiące całkowitą zmianę dotychczasowego funkcjonowania. Zaburzenia te w połączeniu z błędnym zrozumieniem choroby i jej objawów mogą prowadzić do poważnych konsekwencji stawiających w niebezpieczeństwie dobro i bezpieczeństwo chorej matki i jej potomstwa.

Dlatego też  konieczna jest szczegółowa i wielokrotna ocena objawów położnicy, jej bezpieczeństwa i zdolności do normalnego funkcjonowania. Rodzaj terapii jest uzależniony od diagnozy, typu zaburzeń dwubiegunowych oraz celowany ze względu na ostrość objawów, reakcje pacjentki na wcześniejsze leczenie, tolerancję na leki i preferencje związane z karmieniem piersią. Leczenie somatyczne obejmuje środki antymaniakalne, nietypowe leki antypsychotyczne, oraz ECT. Profilaktyka estrogenowa pozostaje w fazie doświadczalnej.

Szybka i trafna diagnoza psychozy połogowej jest niezbędna dla zastosowania szybkiego i odpowiedniego leczenia oraz całkowitego powrotu do zdrowia. Przyczynia się ona również do zapobiegania zaistnienia takich przypadków oraz zmniejszenia ryzyka dla matki, dzieci oraz całej rodziny.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Prof. dr hab. n. med. Anita Olejek (Konsultant Wojewódzki z Zakresu Położnictwa i Ginekologii - woj. śląskie). Dr n. med. Piotr Bodzek.

Źródło tekstu:

  • Journal of Women's Health, May 2006, Vol. 15, No. 4: 352-368

Reklama
(0)
Komentarze