Zaloguj
Reklama

Kobiety z nowotworem złośliwym jajników mogą zachować płodność.

Autorzy: Marek Szymański i wsp.
Kobiety z nowotworem złośliwym jajników mogą  zachować płodność.
Fot. ojoimages
(5)

Postępowanie w przypadku młodych kobiet z nowotworami złośliwymi jajników, które pragną w przyszłości mieć potomstwo jest bardzo trudne i stwarza wiele kontrowersji.

Reklama
Marek Szymański i wsp. w swojej ostatniej pracy prezentują dane, które wskazują na możliwość postępowania w przypadku tej grupy pacjentek umożliwiającego zachowanie płodności.
 
Najlepsze rezultaty operacji zachowania płodności (FFS)  uzyskuję się u pacjentek z guzami germinalnymi o ograniczonej złośliwości. Jednostronna adnexektomia wraz  z chemioterapią w zależności od histologicznego rozpoznania jest postępowaniem zalecanym u pacjentek w I stopniu zaawansowania klinicznego nowotworu. Autorzy podkreślają, że FFS nie tylko pozwala zachować płodność młodym kobietom ale również nie obserwuje się skrócenia czasu przeżycia po zachowawczym postępowaniu operacyjnym.
Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Gin Prakt 2005,1; 7: 2-7

Adres www źródła:


Reklama
(5)
Komentarze